Mezinárodní den rodin 2015 – 1. setkání

Datum: 15.05.2015

Komáří vížka – Krušné hory

Vážení rodiče, učitelé, žáci,
v pátek 15. 5. 2015 v 15:00 se vydala skupinka šesti lidí spřízněných se základní školou Novosedlice od spodní stanice lanové dráhy k vrcholu Komáří vížky. Tam se u příležitosti Mezinárodního dne rodin setkala s dalšími téměř dvaceti lidmi. Sešly se rodiny zaměstnanců školy, rodina starosty Novosedlic pana Radoslava Bartůňka (jeho bratr Stanislav ve škole 10 let učil), i několik žáků školy. Nejpočetnější rodinou byla téměř pětičlenná rodina paní učitelky Kybalové.

Snad proto, že se akce konala v pracovní den, se nepodařilo vylákat na kopce nad Novosedlicemi větší množství rodin žáků školy. Třeba příště.

Příští rok se proto tuto akci pokusíme uspořádat v jednom z víkendových dní. O tom kdy se pěší, autobusová, motoristická a třeba i lanovková sekce sejdou na stejném místě jako letos, Vás budeme včas informovat.

Všem rodinám přejeme příjemné prožití následujících dvanácti měsíců a těšíme se na další v pořadí druhé a snad početnější setkání v roce 2016.

Setkání rodin Komáří vížka Setkání rodin Komáří vížka Setkání rodin Komáří vížka
Setkání rodin Komáří vížka

Základní škola Novosedlice – škola pro všechny.