Školní kolo recitační soutěže

V pátek 8. února proběhla v prostorách školní knihovny recitační soutěž. Nejlepší recitátoři z 1., 2., 4. a 6. třídy předvedli svá vystoupení před několika desítkami diváků. Žáci a žákyně 6. třídy si navíc připravili voice-band (sborovou recitaci) skladby Skákal pes. Všichni zúčastnění si za svá vystoupení zaslouží velkou pochvalu! Do městského kola postoupili A. Horáček a B. Masárová (1. tř.), M. Plecháčová (2. tř.), B. Solnařová (6. tř.) a zúčastní se také již zmiňovaný voice-band Šesťáci. Držíme pěsti!

Školní kolo recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže
Školní kolo recitační soutěže Školní kolo recitační soutěže

Mgr. Romana Světláková