Setkání rodin 2018

Ředitelství ZŠ Novosedlice, okres Teplice

oznamuje, že dne 30.4.2018 a 7.5.2018 vyhlašuje ZŠ Novosedlice ředitelské volno na základě §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) a §2, odst.5 a §. 3, odst 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku. Ředitelské volno se týká všech žáků ZŠ Novosedlice.

Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka ZŠ Novosedlice

Kriteria pro přijetí žáků

Zápis do první třídy

130. výročí školy