Oznámení pro rodiče

19.10.2016

V pátek 21.10.je vyučování zkrácené vzhledem ke školení celého pedagogického sboru.
Přípravné třídy a 1. třída odcházejí v 11.15 na oběd.
2.-5. třída končí v 11.40 a žáci se jdou hned naobědvat.
6.-9. ročník končí ve 12 hodin a žáci se také jdou hned naobědvat.

Dále upozorňujeme rodiče, že příští týden jsou 3 dny volna.
26.10. – 27.10. jsou podzimní prázdniny.
28.10. je státní svátek.
V době podzimních prázdnin se nevydávají dotované školní obědy.

Freshka - zdravá svačinka do škol