Vážení rodiče,

ZŠ Novosedlice Vás informuje o volbě členů do
ŠKOLSKÉ RADY na období 11/2017 – 11/2020
dle §168 a §167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). V průběhu měsíce září bude vyhlášena anketa pro rodiče. Z výsledků ankety bude sestavena kandidátka navržených členů.

Následně bude v průběhu třídních schůzek dne 31.10.2017 v 16,00 – 16,30 hod. provedena tajná volba členů školské rady z řad rodičů žáků  v budově základní školy. Srdečně Vás zveme k volbám.

Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče!

Znovu vás upozorňujeme, že brána školního dvora je pro veřejnost (a tedy i pro rodiče) UZAVŘENA.

Vjezd do dvora je omezen dopravní značkou zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „pro zaměstnance školy“.

Od září školního roku 2017/2018 lze bránu otevřít pouze elektronicky a ovládání mají k dispozici pouze zaměstnanci školy.

Pokud bude brána náhodou otevřena, je to proto, že jí projel někdo oprávněný a ještě se nezavřela.

Pokud do dvora vjede kdokoli bez oprávnění, riskuje nejen pokutu od městské policie, ale také, že se nedostane ze dvora ven. Brána se může zavřít v okamžiku, kdy jí budete projíždět. V takovém případě může být zničena brána nebo poškozen Váš vůz. Škola nebude zodpovědná za vzniklou škodu na Vašem vozidle. Pokud naopak Vaším jednáním poškodíte zařízení brány vy, budete zodpovědní za náhradu škody.