Vážení rodiče,

28.5.2020

od 8. 6. 2020 bude umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole, a to zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazujícím na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učiva mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je, že každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky, dále důsledné dodržování hygienických opatření, kterými jsou zejména pravidelná dezinfekce a rozestupy. Při prvním vstupu do školy předloží žák řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení.

Vzhledem k omezenému počtu žáků, kteří mohou být v jedné skupině (do 15 žáků), a organizační náročnosti, je nutné přihlásit Vaše dítě k docházce do školy nejpozději do 1.6.2020. Znovu připomínáme, že přítomnost žáků ve škole je dobrovolná, tzn. nepovinná, a je na zvážení každého zákonného zástupce, zda své dítě k přítomnosti ve škole přihlásí.

Na základě počtu přihlášených žáků budou sestaveny třídní školní skupiny a o konkrétním časovém harmonogramu (kde a kdy) Vašeho dítěte budete včas informováni na webu školy a přes systém BAKALÁŘI.

Informace o nepovinných vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně a dětí z přípravné třídy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii koronaviru doplňujeme od 25. 5. 2020 distanční výuku žáků 1. stupně o dobrovolnou účast v nepovinných vzdělávacích aktivitách ve škole pro žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny. Tyto vzdělávací aktivity byly v rámci rozvolňování umožněny zejména jako pomoc rodičům, kteří potřebují ekonomicky zajistit svoji rodinu a nastoupit zpět do práce.

Jako zákonní zástupci jste povinni vyjádřit zájem o tuto výuku, a proto Vás prosíme o vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI nejpozději do 18. 5. 2020.
Na základě Vašich vyjádření bude sestavena školní skupina, do které nebude možné žáka dodatečně přijmout.

Podrobnosti k organizaci vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

 • Ranní družina nebude poskytována
 • Školní skupinu bude tvořit maximálně 15 žáků a mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků 1. stupně. Složení skupiny bude neměnné.
 • Upozorňujeme, že dítě nemusí patřit do skupiny, kterou povede třídní učitelka dítěte. Žáci budou seskupováni podle věku a požadované délky pobytu ve škole.
 • Vzdělávací aktivity nebudou probíhat dle běžného rozvrhu hodin. V dopoledních hodinách budou děti plnit vzdělávací úkoly zadané třídní učitelkou a v odpolední části bude zajištěno zájmové vzdělávání žáků. Nejedná se o školní družinu, není tedy podmínkou, aby bylo dítě v tomto školním roce do družiny zapsáno. Je důležité, abyste v anketě vyplnili čas, kdy si budete dítě vyzvedávat, abychom dodrželi všechny podmínky pro sestavení a organizaci školní skupiny a zároveň předešli případným nedorozuměním.
 • Pedagogičtí pracovníci, kteří budou působit v jedné skupině, budou se svou skupinou pravidelně po celé období, tzn. že se nebudou střídat s jinými pedagogickými pracovníky.
 • Přihlášeným dětem nabízíme stravování ve školní jídelně (Váš zájem o stravování vyjádřete, prosím, v anketě). Následně si obědy včas nahlaste u paní Rubášové.
 • Pokud přihlásíte své dítě k docházce do školy, je Vaší povinností omlouvat jeho případnou absenci.

Kritéria pro zařazení dítěte do školní skupiny:

 • Jedná se o žáka ZŠ Novosedlice.
 • Zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020.
 • Jedná se o žáka s dobrým zdravotním stavem, který nepatří do rizikové skupiny. Bližší specifikace rizikové skupiny viz čestné prohlášení.

Kritéria pro přijetí dítěte do školy:

 • Dítě je vybaveno 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 • Nevykazuje známky onemocnění (před vstupem do školy mu bude změřena tělesná teplota pověřeným pracovníkem školy za použití bezkontaktního teploměru)
 • Dne 25. 5. 2020 při vstupu do budovy školy odevzdá řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Čestné prohlášení k dispozici ZDE.
 • V papírové podobě si jej můžete vyzvednout každý všední den od 8:00 do 12:00 u hlavního vchodu do školy, kde vám bude po zazvonění vydáno.

Do jaké skupiny bude patřit Vaše dítě, který pedagogický pracovník tuto skupinu povede, v kolik bude mít skupina Vašeho dítěte určený nástup do školy, místo, na kterém se bude jeho skupina ráno setkávat, kde si budete moci dítě v určený čas vyzvednout a mnoho dalších informací se dozvíte v týdnu od 18. 5. 2020.

Proto Vás závěrem ještě jednou žádáme o uvážlivé vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI do 18. 5. 2020, abychom mohli na základě takto získaných informací sestavit a zorganizovat činnost školních skupin, a předešli tak případným nedorozuměním.

Mgr. Jana Hurdová, ředitelka školy

Co se děje ve škole bez dětí

Bez dětí je škola prázdná a smutná, ale rozhodně ne tichá. Dětské hlasy teď nahradil rachot šicích strojů, odfukování žehliček a cvakání nůžek. Sborovna a kabinety se proměnily v krejčovské dílny a šije se. Paní učitelky a paní asistentky šijí roušky, kterými zásobují teplickou nemocnici, mnoho roušek rozdali důchodcům v Novosedlicích, pracovníkům firem Marius Pedersen a Kaufland.

Učitelé a asistenti pedagoga stále komunikují se žáky a jejich rodiči, denně řeší domácí vzdělávání a jednomyslně se shodují, že školu s dětmi nemůže nic nahradit. Všichni se už moc těšíme, až ta naše škola opět ožije dětmi.

Co se děje ve škole bez dětí

Vedení ZŠ Novosedlice

Formulace pokynů k zápisu