Květinové dny

Letos se naše škola již podruhé zapojila do charitativního projektu – veřejné sbírky Květinový květen Ligy proti rakovině. Současná krizová situace nás bohužel donutila posunout tradiční sbírku Český den proti rakovině až na 30. září 2020. Do projektu se aktivně zapojili žáci prvního i druhého stupně. Jmenovitě bych chtěla poděkovat za velkou podporu a obětavou pomoc Honzíkovi A., Pepovi Š., Domče V., Máje B., Elišce Š. a Alence V. Díky jejich aktivitě a díky štědrosti dárců se podařilo v naší škole prodat 193ks tolik známých žlutých kytiček měsíčku lékařského, za celkovou částku 4.793,-Kč, která byla vzápětí připsána na transparentní účet organizace Liga proti rakovině.

Děkuji za spolupráci, A. Kaiserová - AP

Vážení rodiče

na základě usnesení vlády budou od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 uzavřeny všechny základní školy, včetně přípravných tříd. Děti a žáci přecházejí na distanční výuku, proto, prosím, sledujte informační systém BAKALÁŘI, kde se od svých učitelů dozvíte konkrétní postup. V tomto období je uzavřena i školní družina.

Pro vydání potvrzení o uzavření školy preferujeme elektronickou formu (jana.hurdova@zsnovosedlice.cz, popř. kontaktujte paní ředitelku přes BAKALÁŘE). Potvrzení je možné vystavit i ve škole. V tomto případě prosíme, abyste se předem ohlásili (telefonicky, emailem, BAKALÁŘI) a bylo pro Vás vše včas připraveno.

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 mají žáci nárok na oběd ve školní jídelně. Žáci I. stupně se mohou přijít naobědvat 12:30 – 13:30, Žáci II. stupně se mohou přijít naobědvat 13:30 – 14:00. V této chvíli jsou všechny obědy plošně odhlášeny. Pokud budete mít o obědy v ŠJ zájem, kontaktujte vedoucí ŠJ paní D. Rubášovou 417 537 848.

Ozdravný pobyt ve Sloupu, který se měl uskutečnit 18. – 23. 10. 2020, je ZRUŠEN.

26. – 30. 10. 2020 prodloužené podzimní prázdniny = výuka neprobíhá, školní jídelna pro naše žáky nevaří (pro MŠ a cizí strávníky ano), školní družina je uzavřena.

Věříme, že společně vše zvládneme.

Vedení ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče

v souvislosti s novými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 přechází žáci 2. stupně naší školy na distanční výuku v období 12. – 23. 10. 2020. Distanční výuka je povinná dle §184a Školského zákona. Pro tyto účely bude využíván jednotný komunikační systém BAKALÁŘI a GOOGLECLASSROOM. O rozvrhu distanční výuky konkrétní třídy bude informovat třídní učitel prostřednictvím komunikačního systému BAKALÁŘI a jednotliví vyučující budou s žáky v kontaktu přes GOOGLECLASSROOM. Zde také mohou v rámci podpůrných opatření kontaktovat asistenta pedagoga a konzultovat plnění zadaných úkolů v jednotlivých předmětech.

12. – 16. 10. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 8. a 9. třídy,žáci 6. a 7. třídy se vzdělávají distančně.
19. – 23. 10. 2020 probíhá prezenční výuka žáků 6. a 7. třídy, žáci 8. a 9. třídy se vzdělávají distančně.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, mají možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně. Jídelna vydá oběd v jednorázovém obalu. Pokud nebudete mít zájem obědy odebírat, včas si je, prosím, odhlaste (nejpozději do pondělí 7:30).
Telefonní kontakt na školní jídelnu: 417 537 848.

Všechny kroužky a volnočasové aktivity organizované školou jsou v tomto období také zrušeny.

Ozdravný pobyt ve Sloupu (18. – 23. 10. 2020) proběhne beze změny.

26. – 30. 10. 2020 budou probíhat (prodloužené) podzimní prázdniny. V tomto období výuka neprobíhá, a to ani v přípravných třídách!. Školní jídelna pro naše žáky nevaří, služby školní družiny se neposkytují.

O organizaci výuky od 2. 11. 2020 budete včas informováni.

Vedení ZŠ Novosedlice

Olympijský běh

Obě přípravné třídy se s nadšením zúčastnily Olympijského dne na školním hřišti. Děti se od rána těšily na závodění v běhu, proto přišly do školy oblečení ve sportovním oblečení. Po krátké rozcvičce následoval závod, do kterého dali malí běžci všechny své síly. Medaile a diplomy pro všechny účastníky si právem zasloužili.

Olympijský běh Olympijský běh

Š. Jičínská , J. Rulfová a K. Kohlertová

Světluška ve škole

I v letošním školním roce 2020/2021 se naše základní škola zapojila do sbírky pro nadační fond Světluška. Ve dnech 10. a 11. 9. 2020 si mohli naši žáci i děti z přípravných tříd zakoupit předměty s logem nadačního fondu Světluška, a tak tomuto fondu přispět. V letošní sbírce se u nás vybralo 6.911Kč a všem dárcům a našim dobrovolníkům tímto děkujeme.

Světluška ve škole Světluška ve škole Světluška ve škole

Vedení ZŠ Novosedlice

Rouška ve škole

Vážení rodiče,

od pátku 18. 9. 2020 bude v celém Česku povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování. Výjimku budou mít pouze žáci prvního stupně základní školy a děti z přípravných tříd.

Vedení školy

Tonda Obal na cestách

V pondělí 7. září proběhl na naší škole program zaměřený na ekologii a správné nakládání s odpadem a jeho třídění. Akce pod názvem Tonda Obal na cestách ukázala žákům zábavnou formou, jak mohou přispět k ochraně životního prostředí. Dozvěděli se, co se vyrábí z vytříděných věcí a jak celý proces funguje. 2 lektoři navštívili na 1 vyučovací hodinu všechny třídy a dobře odpovídající žáky odměnili drobnými dárky. Program se dětem líbil a v budoucnu na něj navážeme.

Tonda Obal na cestách Tonda Obal na cestách

Ing. Bc. Milan Priesol

OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVOSEDLICE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
tímto Vás informuji, že dne 9. 9. 2020 započnou opravy na střeše školy. Opravy potrvají cca do 30. 11. 2020. Prosím, dbejte bezpečnostních pokynů.

Po dobu oprav bude v provozu pouze jeden vchod a to ten, který je určen pro vstup žáků. Platí zákaz vcházení a vjíždění do dvora školy pro žáky i zákonné zástupce. Dále Vás žádáme, abyste neparkovali u brány školy. Bráníte tak vjezdu do okolních areálů. Prosíme rodiče – řidiče, aby v okolí ZŠ a ŠD jezdili s velkou opatrností, chovali se ohleduplně a respektovali dopravní předpisy.

Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka školy

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2020

Letos jsme otevřeli dvě první třídy. Tradičně prvňáčky přivítali krátkými proslovy starosta a místostarosta obce Novosedlice, zástupkyně ředitelky školy a Český svaz žen. Po slavnostním zahájení si paní učitelky odvedly své žáčky do vyzdobených tříd, kde na děti čekaly připravené balíčky se školními potřebami od školy i obce.

Přivítání se zúčastnily zástupkyně Českého svazu žen: paní Dáša Menzová a paní Dana Bartůňková, které přinesly pro děti malé dárečky. Tímto jim děkujeme a všem novým žákům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2020

Mgr. Hana Capuličová