Zápis 2021

Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se budou prezenčně vzdělávat děti z přípravných tříd, celý 1. stupeň, žáci 9. třídy a žáci 8. třídy, kteří se budou po týdnu střídat s žáky 6. a 7. třídy.

Týdentřídy
30. 11. – 4. 12.1. stupeň + 8. a 9.
7.12. – 11. 12. 1. stupeň + 6., 7., 9.
14.12. – 18. 12.1. stupeň + 8. a 9.
21.12. – 22. 12. 1. stupeň + 6., 7., 9.

Školní družina bude z organizačních důvodů fungovat v omezeném režimu 6:30 – 15:30.
Děti z přípravných tříd budou trvale na budově č. 2 (budova ŠD a ŠJ). Žáci školních tříd budou mít ranní i odpolední družinu ve svých kmenových třídách na budově č. 1 (budova ZŠ). Při vyzvedávání dětí ze ŠD prosím respektujte uvedené časy.

Příchody a odchody žáků – budova ZŠ

POZOR! Změna časů a vchodu u 1. a 2. tříd

Třídavstup do budovyvydání dětí po vyučování oběd v ŠJ Vydávání dětí ze ŠD Vydávání dětí ze ŠD
1.A+1.B7:30 zadní v.11:4512:10do 13:30po 15:00
2.7:35 přední v.11:50 středa 12:20*12:30do 13:30po 15:00
3.A+3.B7: zadní v.12:4012:50do 13:30po 15:00
4.7:45 přední v.dle rozvrhuŠD*do 13:30do 13:30
5.7:50 zadní v.dle rozvrhu*--
6.7:35 přední v.-*--
7.7:40 přední v.-*--
8.7:40 přední v.-*--
9.7:50 přední v.-*--

* 2. třída bude mít ve středu z organizačních důvodů upraven rozvrh → vyučování do 12:15.

* Žáci jdou na oběd samostatně → vyčleněná část jídelny + určené stoly.
Z důvodu nemožnosti zajistit homogenitu výukových skupin při realizaci výuky povinně-volitelných a nepovinných předmětů (= odpolední vyučování 2. stupně a sborový zpěv 1. stupně), nebudou tyto předměty v období od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 realizovány.

V souvislosti s opatřeními nebudou nadále probíhat ani kroužky.

Ranní pedagogické intervence probíhají dle běžného rozvrhu.

Během pobytu žáků ve škole se bude často intenzivně větrat a místo tělesné výchovy půjdou (při příznivém počasí) žáci na vycházku. Zohledněte, prosím, tuto skutečnost při výběru oblečení do školy.

Ve všech vnitřních prostorách obou budov platí pro všechny (děti, žáky i zaměstnance ZŠ, ŠD a ŠJ) známá 3R = mytí RUKOU, nošení ROUŠKY a udržování ROZESTUPŮ. Výjimka platí pouze při konzumaci oběda v ŠJ (ten se konzumuje bez roušky ☺). Rodiče, kteří budou mít zájem o školní stravování, ať si včas přihlásí obědy = do 27. 11. 2020 do 14:00 u vedoucí ŠJ paní Rubášové 417 537 848.

Žákům ostatních ročníků, kteří zůstávají na distanční výuce, je vyhrazen
čas na oběd 13:30 – 14:00.

Věříme, že toto je další krok na cestě z nouzového do normálního stavu.

Vedení ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 se do škol vracejí děti z přípravných tříd a žáci 1. a 2. ročníku. Těmto dětem bude poskytována školní družina, která bude z organizačních důvodů omezena,
a to od 6:30 do 15:30.

Děti z přípravných tříd budou trvale na budově č. 2 (budova ŠD a ŠJ). Žáci školních tříd budou mít ranní i odpolední družinu ve svých kmenových třídách na budově č. 1 (budova ZŠ). Při vyzvedávání dětí ze ŠD prosím respektujte uvedené časy.

Příchody a odchody žáků – budova ZŠ

vstup do budovyvydání dětí po vyučováníoběd v ŠJVydávání dětí ze ŠDVydávání dětí ze ŠD
1.A7:50 11:45 12:20 do 13:30po 15:00
1.B7:40 11:50 12:40 do 13:30po 15:00
2. 7:30 11:55
středa 12:40
13:00 do 13:30po 15:00

Ve všech vnitřních prostorách obou budov platí pro všechny (děti, žáky i zaměstnance ZŠ, ŠD a ŠJ) známá 3R = mytí RUKOU, nošení ROUŠKY a udržování ROZESTUPŮ. Výjimka platí pouze při konzumaci oběda v ŠJ (ten se konzumuje bez roušky ). Rodiče, kteří budou mít zájem o školní stravování, ať si včas přihlásí obědy
u vedoucí ŠJ paní Rubášové 417 537 848.

Žákům ostatních ročníků, kteří zůstávají na distanční výuce,
je vyhrazen čas na oběd 13:20 – 14:00.

Věříme, že toto je první krok na cestě z nouzového do normálního stavu.

Vedení ZŠ Novosedlice

Daruj notebook