Informace o nepovinných vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně a dětí z přípravné třídy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,
dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii koronaviru doplňujeme od 25. 5. 2020 distanční výuku žáků 1. stupně o dobrovolnou účast v nepovinných vzdělávacích aktivitách ve škole pro žáky, kteří nepatří do rizikové skupiny. Tyto vzdělávací aktivity byly v rámci rozvolňování umožněny zejména jako pomoc rodičům, kteří potřebují ekonomicky zajistit svoji rodinu a nastoupit zpět do práce.

Jako zákonní zástupci jste povinni vyjádřit zájem o tuto výuku, a proto Vás prosíme o vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI nejpozději do 18. 5. 2020.
Na základě Vašich vyjádření bude sestavena školní skupina, do které nebude možné žáka dodatečně přijmout.

Podrobnosti k organizaci vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

 • Ranní družina nebude poskytována
 • Školní skupinu bude tvořit maximálně 15 žáků a mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků 1. stupně. Složení skupiny bude neměnné.
 • Upozorňujeme, že dítě nemusí patřit do skupiny, kterou povede třídní učitelka dítěte. Žáci budou seskupováni podle věku a požadované délky pobytu ve škole.
 • Vzdělávací aktivity nebudou probíhat dle běžného rozvrhu hodin. V dopoledních hodinách budou děti plnit vzdělávací úkoly zadané třídní učitelkou a v odpolední části bude zajištěno zájmové vzdělávání žáků. Nejedná se o školní družinu, není tedy podmínkou, aby bylo dítě v tomto školním roce do družiny zapsáno. Je důležité, abyste v anketě vyplnili čas, kdy si budete dítě vyzvedávat, abychom dodrželi všechny podmínky pro sestavení a organizaci školní skupiny a zároveň předešli případným nedorozuměním.
 • Pedagogičtí pracovníci, kteří budou působit v jedné skupině, budou se svou skupinou pravidelně po celé období, tzn. že se nebudou střídat s jinými pedagogickými pracovníky.
 • Přihlášeným dětem nabízíme stravování ve školní jídelně (Váš zájem o stravování vyjádřete, prosím, v anketě). Následně si obědy včas nahlaste u paní Rubášové.
 • Pokud přihlásíte své dítě k docházce do školy, je Vaší povinností omlouvat jeho případnou absenci.

Kritéria pro zařazení dítěte do školní skupiny:

 • Jedná se o žáka ZŠ Novosedlice.
 • Zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020.
 • Jedná se o žáka s dobrým zdravotním stavem, který nepatří do rizikové skupiny. Bližší specifikace rizikové skupiny viz čestné prohlášení.

Kritéria pro přijetí dítěte do školy:

 • Dítě je vybaveno 2 rouškami a sáčkem na uložení roušky.
 • Nevykazuje známky onemocnění (před vstupem do školy mu bude změřena tělesná teplota pověřeným pracovníkem školy za použití bezkontaktního teploměru)
 • Dne 25. 5. 2020 při vstupu do budovy školy odevzdá řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Čestné prohlášení k dispozici ZDE.
 • V papírové podobě si jej můžete vyzvednout každý všední den od 8:00 do 12:00 u hlavního vchodu do školy, kde vám bude po zazvonění vydáno.

Do jaké skupiny bude patřit Vaše dítě, který pedagogický pracovník tuto skupinu povede, v kolik bude mít skupina Vašeho dítěte určený nástup do školy, místo, na kterém se bude jeho skupina ráno setkávat, kde si budete moci dítě v určený čas vyzvednout a mnoho dalších informací se dozvíte v týdnu od 18. 5. 2020.

Proto Vás závěrem ještě jednou žádáme o uvážlivé vyplnění ankety v systému BAKALÁŘI do 18. 5. 2020, abychom mohli na základě takto získaných informací sestavit a zorganizovat činnost školních skupin, a předešli tak případným nedorozuměním.

Mgr. Jana Hurdová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. třídy ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, od 11. 5. 2020. Tato příprava bude probíhat pouze ve dnech úterý a čtvrtek od 9:00 do 13:00.

Podmínkou přítomnosti žáka ve škole je, že každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky, dále důsledné dodržování hygienických opatření, kterými jsou zejména pravidelná dezinfekce a rozestupy. Při prvním vstupu do školy předloží žák řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení, které je uloženo v příloze tohoto sdělení.

Pokud přihlásíte své dítě k docházce do školy, je Vaší povinností omlouvat jeho případnou absenci.

Sdělte, prosím, ředitelství do 7. 5. 2020, zda Vaše dítě bude do školy docházet, či nikoliv. Na základě Vašich vyjádření bude sestavena školní skupina, do které nebude možné žáka dodatečně přijmout. O zařazení/nezařazení žáka do školní skupiny rozhoduje ředitelka školy.

Čestné prohlášení

Mgr. Jana Hurdová

Co se děje ve škole bez dětí

Bez dětí je škola prázdná a smutná, ale rozhodně ne tichá. Dětské hlasy teď nahradil rachot šicích strojů, odfukování žehliček a cvakání nůžek. Sborovna a kabinety se proměnily v krejčovské dílny a šije se. Paní učitelky a paní asistentky šijí roušky, kterými zásobují teplickou nemocnici, mnoho roušek rozdali důchodcům v Novosedlicích, pracovníkům firem Marius Pedersen a Kaufland.

Učitelé a asistenti pedagoga stále komunikují se žáky a jejich rodiči, denně řeší domácí vzdělávání a jednomyslně se shodují, že školu s dětmi nemůže nic nahradit. Všichni se už moc těšíme, až ta naše škola opět ožije dětmi.

Co se děje ve škole bez dětí

Vedení ZŠ Novosedlice

Formulace pokynů k zápisu