Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 se budou prezenčně vzdělávat děti z přípravných tříd, celý 1. stupeň, žáci 9. třídy a žáci 8. třídy, kteří se budou po týdnu střídat s žáky 6. a 7. třídy.

Týdentřídy
30. 11. – 4. 12.1. stupeň + 8. a 9.
7.12. – 11. 12. 1. stupeň + 6., 7., 9.
14.12. – 18. 12.1. stupeň + 8. a 9.
21.12. – 22. 12. 1. stupeň + 6., 7., 9.

Školní družina bude z organizačních důvodů fungovat v omezeném režimu 6:30 – 15:30.
Děti z přípravných tříd budou trvale na budově č. 2 (budova ŠD a ŠJ). Žáci školních tříd budou mít ranní i odpolední družinu ve svých kmenových třídách na budově č. 1 (budova ZŠ). Při vyzvedávání dětí ze ŠD prosím respektujte uvedené časy.

Příchody a odchody žáků – budova ZŠ

POZOR! Změna časů a vchodu u 1. a 2. tříd

Třídavstup do budovyvydání dětí po vyučování oběd v ŠJ Vydávání dětí ze ŠD Vydávání dětí ze ŠD
1.A+1.B7:30 zadní v.11:4512:10do 13:30po 15:00
2.7:35 přední v.11:50 středa 12:20*12:30do 13:30po 15:00
3.A+3.B7: zadní v.12:4012:50do 13:30po 15:00
4.7:45 přední v.dle rozvrhuŠD*do 13:30do 13:30
5.7:50 zadní v.dle rozvrhu*--
6.7:35 přední v.-*--
7.7:40 přední v.-*--
8.7:40 přední v.-*--
9.7:50 přední v.-*--

* 2. třída bude mít ve středu z organizačních důvodů upraven rozvrh → vyučování do 12:15.

* Žáci jdou na oběd samostatně → vyčleněná část jídelny + určené stoly.
Z důvodu nemožnosti zajistit homogenitu výukových skupin při realizaci výuky povinně-volitelných a nepovinných předmětů (= odpolední vyučování 2. stupně a sborový zpěv 1. stupně), nebudou tyto předměty v období od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 realizovány.

V souvislosti s opatřeními nebudou nadále probíhat ani kroužky.

Ranní pedagogické intervence probíhají dle běžného rozvrhu.

Během pobytu žáků ve škole se bude často intenzivně větrat a místo tělesné výchovy půjdou (při příznivém počasí) žáci na vycházku. Zohledněte, prosím, tuto skutečnost při výběru oblečení do školy.

Ve všech vnitřních prostorách obou budov platí pro všechny (děti, žáky i zaměstnance ZŠ, ŠD a ŠJ) známá 3R = mytí RUKOU, nošení ROUŠKY a udržování ROZESTUPŮ. Výjimka platí pouze při konzumaci oběda v ŠJ (ten se konzumuje bez roušky ☺). Rodiče, kteří budou mít zájem o školní stravování, ať si včas přihlásí obědy = do 27. 11. 2020 do 14:00 u vedoucí ŠJ paní Rubášové 417 537 848.

Žákům ostatních ročníků, kteří zůstávají na distanční výuce, je vyhrazen
čas na oběd 13:30 – 14:00.

Věříme, že toto je další krok na cestě z nouzového do normálního stavu.

Vedení ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 se do škol vracejí děti z přípravných tříd a žáci 1. a 2. ročníku. Těmto dětem bude poskytována školní družina, která bude z organizačních důvodů omezena,
a to od 6:30 do 15:30.

Děti z přípravných tříd budou trvale na budově č. 2 (budova ŠD a ŠJ). Žáci školních tříd budou mít ranní i odpolední družinu ve svých kmenových třídách na budově č. 1 (budova ZŠ). Při vyzvedávání dětí ze ŠD prosím respektujte uvedené časy.

Příchody a odchody žáků – budova ZŠ

vstup do budovyvydání dětí po vyučováníoběd v ŠJVydávání dětí ze ŠDVydávání dětí ze ŠD
1.A7:50 11:45 12:20 do 13:30po 15:00
1.B7:40 11:50 12:40 do 13:30po 15:00
2. 7:30 11:55
středa 12:40
13:00 do 13:30po 15:00

Ve všech vnitřních prostorách obou budov platí pro všechny (děti, žáky i zaměstnance ZŠ, ŠD a ŠJ) známá 3R = mytí RUKOU, nošení ROUŠKY a udržování ROZESTUPŮ. Výjimka platí pouze při konzumaci oběda v ŠJ (ten se konzumuje bez roušky ). Rodiče, kteří budou mít zájem o školní stravování, ať si včas přihlásí obědy
u vedoucí ŠJ paní Rubášové 417 537 848.

Žákům ostatních ročníků, kteří zůstávají na distanční výuce,
je vyhrazen čas na oběd 13:20 – 14:00.

Věříme, že toto je první krok na cestě z nouzového do normálního stavu.

Vedení ZŠ Novosedlice

Daruj notebook

OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVOSEDLICE

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
tímto Vás informuji, že dne 9. 9. 2020 započnou opravy na střeše školy. Opravy potrvají cca do 30. 11. 2020. Prosím, dbejte bezpečnostních pokynů.

Po dobu oprav bude v provozu pouze jeden vchod a to ten, který je určen pro vstup žáků. Platí zákaz vcházení a vjíždění do dvora školy pro žáky i zákonné zástupce. Dále Vás žádáme, abyste neparkovali u brány školy. Bráníte tak vjezdu do okolních areálů. Prosíme rodiče – řidiče, aby v okolí ZŠ a ŠD jezdili s velkou opatrností, chovali se ohleduplně a respektovali dopravní předpisy.

Děkuji Vám za spolupráci.
Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka školy