INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ A PŘÍPRAVKY 2021/2022

Vážení rodiče,
na základě pokynů a doporučení MŠMT bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následovně:

Zákonný zástupce dítěte zapíše dítě k povinnému základnímu vzdělávání prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách www.zsnovosedlice.cz/dokumenty, popř. budou dostupné v papírové podobě ve vestibulu školy 9. – 30. 4. 2021 od 8:00 do 12:00. Zákonný zástupce svým podpisem na žádosti potvrzuje, že veškeré údaje uvedené na formulářích jsou pravdivé a že si je vědom všech důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. Pokud zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Řádně vyplněné a podepsané formuláře můžete doručit do školy 9.4. – 30. 4. 2021:

  1. Do datové schránky školy sw4np8m
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem info@zsnovosedlice.cz
  3. Poštou ZŠ Novosedlice, Vrchoslavská 88, 417 31 Novosedlice
  4. Osobně do schránky, která bude 9. – 30. 4. 2021 od 8:00 do 15:00 umístěna ve vestibulu školy.

Zápis do přípravné třídy se bude konat prezenčně za dodržení všech hygienických a protiepidemiologických opatření dne 10. 4. 2021 od 9:00 do 13:00. Pro tuto variantu použijte, prosím, rezervační systém na https://zsnovosedlice.zapisdoprvni.cz/, kde naleznete veškeré pokyny.

Při osobním odběru a doručení formulářů respektujte, prosím, všeobecná opatření v souvislosti s preventivními opatřeními (3R = ruce, roušky, rozestupy)

Pokud si nejste jisti, který formulář je pro Vás ten správný, popř. máte jakýkoliv dotaz k vyplnění a případným přílohám (zprávy a doporučení ze školských poradenských zařízení = Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a dalších odborných pracovišť), můžete využít konzultace na tel. číslech 417 539 857, každý všední den od 8:00 do 11:00.

Mgr. Jana Hurdová, ředitelka ZŠ Novosedlice

Zápis 2021