Setkání rodin

BĚH PRO ONKOLÁČKY

Slunečná dubnová sobota 24. 4. 2021 byla trochu jiná než ty ostatní - spojili jsme totiž příjemné s užitečným! Příjemná byla procházka a užitečná byla pomoc pro onkologicky nemocné pacienty. V okolí Hrobu u Teplic jsme uskutečnili "Virtuální běh pro onkoláčky". Všichni, kteří chtěli přispět a pomoct, se zaregistrovali, poslali penízky na konto "onkoláčků", vybrali si délku trasy a v sobotu dopoledne vyrazili na vytýčenou cestu polem, loukou, přes potok........Zabloudit se nedalo díky barevným fáborkům a hlad nikdo neměl díky připravenému občerstvení, které čekalo na konci delší i kratší trasy. Spokojené byly nejen děti při plnění úkolů a při získání drobných dárečků, ale i dospělí z pocitu, že pomohli dobré věci. Zaměstnanci Základní školy Novosedlice se zúčastnili v hojném počtu a jistě to nebyl jejich poslední dobrý počin. Děkujeme!!

BĚH PRO ONKOLÁČKY BĚH PRO ONKOLÁČKY BĚH PRO ONKOLÁČKY

Za realizační tým akce: Mirka Petrová a Eva Cmíralová

Němčina nekouše, ani distančně!

Žáci 7., 8. a 9. tříd si vyzkoušeli během dvou březnových pondělků česko-německou jazykovou animaci realizovanou v rámci projetku "Němčina nekouše".

V online hodině ukázaly vyškolené animátorky žákům různé nové hry a aplikace. Žáci si vyzkoušeli také správnou výslovnost německých samohlásek, pozdravy a další zajímavá témata. Žáci byli pochváleni za jejich spolupráci a aktivitu.

Němčina nekouše, ani distančně! Němčina nekouše, ani distančně! Němčina nekouše, ani distančně!
Němčina nekouše, ani distančně! Němčina nekouše, ani distančně! Němčina nekouše, ani distančně!
Němčina nekouše, ani distančně!

Bc. Monika Žižková

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ A PŘÍPRAVKY 2021/2022

Vážení rodiče,
na základě pokynů a doporučení MŠMT bude zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 organizován následovně:

Zákonný zástupce dítěte zapíše dítě k povinnému základnímu vzdělávání prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách www.zsnovosedlice.cz/dokumenty, popř. budou dostupné v papírové podobě ve vestibulu školy 9. – 30. 4. 2021 od 8:00 do 12:00. Zákonný zástupce svým podpisem na žádosti potvrzuje, že veškeré údaje uvedené na formulářích jsou pravdivé a že si je vědom všech důsledků v případě uvedení nepravdivých informací. Pokud zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.

Řádně vyplněné a podepsané formuláře můžete doručit do školy 9.4. – 30. 4. 2021:

  1. Do datové schránky školy sw4np8m
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem info@zsnovosedlice.cz
  3. Poštou ZŠ Novosedlice, Vrchoslavská 88, 417 31 Novosedlice
  4. Osobně do schránky, která bude 9. – 30. 4. 2021 od 8:00 do 15:00 umístěna ve vestibulu školy.

Zápis do přípravné třídy se bude konat prezenčně za dodržení všech hygienických a protiepidemiologických opatření dne 10. 4. 2021 od 9:00 do 13:00. Pro tuto variantu použijte, prosím, rezervační systém na https://zsnovosedlice.zapisdoprvni.cz/, kde naleznete veškeré pokyny.

Při osobním odběru a doručení formulářů respektujte, prosím, všeobecná opatření v souvislosti s preventivními opatřeními (3R = ruce, roušky, rozestupy)

Pokud si nejste jisti, který formulář je pro Vás ten správný, popř. máte jakýkoliv dotaz k vyplnění a případným přílohám (zprávy a doporučení ze školských poradenských zařízení = Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a dalších odborných pracovišť), můžete využít konzultace na tel. číslech 417 539 857, každý všední den od 8:00 do 11:00.

Mgr. Jana Hurdová, ředitelka ZŠ Novosedlice