DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ekoprogram Dravci a sovy

V lednu proběhlo na ZŠ Novosedlice již tradiční setkání s dravci a sovami. Jejich chovatel, pan Jan Brož, navštívil naši školu se svými svěřenci již poněkolikáté a opět se jeho vystoupení setkalo s velkým ohlasem.

Tentokrát nám představil nejrychlejšího živočicha planety – sokola stěhovavého, majestátního orla bělohlavého, poštolku obecnou nebo káni Harrisovu. Tu si někteří žáci prohlédli opravdu zblízka. Mohli si totiž zapůjčit rukavici a roli sokolníka si, alespoň takto symbolicky, vyzkoušet. Velký úspěch měl čimango falklandský, který je zajímavý, mimo jiné, tím, že lépe běhá, než létá a obojí nám k velké radosti předvedl.

Sovy byly zastoupeny puštíkem obecným, sovou pálenou, kalousem ušatým a výrem velkým. Nejmenším členem výpravy byl výreček malý. Děti i vyučující si z tohoto setkání odnesli nejen zážitek z přímého kontaktu, ale i řadu zajímavých informací ze života těchto krásných a užitečných zvířat.

Panu Brožovi moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Ekoprogram Dravci a sovy Ekoprogram Dravci a sovy Ekoprogram Dravci a sovy

Mgr. Romana Světláková

Taneční soutěž StarDance

Dívky z tanečního kroužku Hvězdičky ze ZŠ Novosedlice se zúčastnily taneční soutěže, kterou vyhlásila Česká televize pod názvem ,,Tančí celá škola´´.

Soutěže se zúčastnilo 6 dívek z prvních tříd. Děti se připravovaly v tanečním kroužku, který na naší škole působí třetím rokem.

Podmínkou soutěže bylo dodržení dvouminutového času a začlenění alespoň dvou tanečních prvků, které tančily páry v loňské řadě StarDance.

Konkurence byla veliká a všichni jsme byli napnutí, jak to dopadne.

Ačkoliv se naše taneční sestava neumístila, chválím malé tanečnice za energii, kterou do soutěže věnovaly. Dívky se radovaly z čestného diplomu, který nám zaslali organizátoři této krásné akce. Dále dívky dostaly pochvalu a malou odměnu od paní ředitelky Mgr. Jany Hurdové.

Česko vesluje

Asistentka pedagoga Dana Galyášová

PODPORA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ZŠ NOVOSEDLICE

V pátek 5. 1. 2024 se naši žáci zapojili do Tříkrálové sbírky České charity. Slavnostně oděné tři krále doprovodili spolužáci s hudebními nástroji a společně za zpěvu známé české koledy obešli všechny třídy, navštívili školní jídelnu a nezapomněli ani na Obecní úřad v Novosedlicích. Tímto děkujeme všem, kteří spolu s námi sbírku podpořili

Pozadu nezůstali ani dospěláci, protože v neděli 7. 1. 2024 dopoledne se uskutečnil již 4. ročník Tříkrálového turnaje ve stolním tenisu. Cílem akce byla vedle sportovního vyžití hlavně podpora Tříkrálové sbírky České charity. Letos se na startovném ve výši minimálně 50 Kč vybralo krásných 1.500 Kč.

Na organizaci akce se podíleli jak zaměstnanci školy, tak SRPŠ. Zvláštní poděkování patří Lence Neckařové (předsedkyni SRPŠ) za překrásné ceny pro výherce.

Letos obsadili první tři místa rodiče žáků. Své vítězství z loňska obhájila paní Veronika Vlková, která vybojovala 1. místo a s ním mimo věcných cen i pohár, 2. místo obsadil pan Jaroslav Petrtill a 3. místo pan Pavel Neckař. Všem vítězům gratulujeme a těšíme se v příštím roce na viděnou.

PODPORA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ZŠ NOVOSEDLICE PODPORA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ZŠ NOVOSEDLICE PODPORA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ZŠ NOVOSEDLICE

Mgr. Lucie Masárová

Česko vesluje a úspěchy ZŠ Novosedlic

Dne 14. 12. 2023 se uskutečnila akce Česko vesluje, tentokrát v Teplicích. Aktivně se ho zúčastnilo 33 žáků 6. - 9. třídy ZŠ Novosedlice. Na veslovacích trenažérech se jelo formou štafet na 4 x 1 minuta v kategorii děvčata, chlapci a mix (2 dívky+2 chlapci).

Byli jsme jedinou školou, která dokázala obsadit všech 12 kategorií a získala neuvěřitelných 8 umístění na stupních vítězů. Bronzové medaile získaly týmy: chlapci 9. třída a mix 6. třída. Stříbrné místo obsadily hned 4 týmy: mix 7. a 8. třídy, chlapci 8. třídy a děvčata 9. třídy. Zlatou příčku a postup na Mistrovství světa v Praze vybojoval tým děvčat 7. třídy ve složení Gabriela Kiezlerová, Kristýna Bělohradská, Lenka Krestová a Pavlína Horvátová a mix 9. třídy ve složení Elena Šándorová, Denisa Pospíšilová, David Robota a Michal Sokol

Třešničkou úspěšného dne bylo celkově 2. místo mezi všemi základními školami Teplicka! Byl to neskutečný zážitek, a i když budeme mít jarní prázdniny, určitě se Mistrovství světa v Praze zúčastníme. Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme k úžasným výkonům.

Česko vesluje

Mgr. Petra Vavrušková

ŘEDITELSKÉ VOLNO 15. 3. 2024