EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA 2. STUPNI

Jako každý rok i letos se naše škola připojila k oslavám Evropského dne jazyků, které se konaly 26. 9. 2023. Tentokrát jsme veškeré nápady i iniciativu nechali na žácích 9. třídy a části žáků 8. třídy.

Ti si pro své spolužáky na druhém stupni připravili celkem 10 stanovišť. Na těchto stanovištích se jednotlivé týmy, složené z žáků různých tříd 2. stupně, zábavnou a hravou formou seznámily s vybraným evropským jazykem.

Kromě dnes již běžných jazyků jako je angličtina a němčina se na stanovištích objevila také polština, španělština, portugalština, finština a mnohé další.

Celá akce se opravdu povedla, čímž bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, a abyste i Vy mohli nahlédnout, jak to vypadalo, posílám pár fotek.

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA 2. STUPNI EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA 2. STUPNI EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA 2. STUPNI
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA 2. STUPNI

Mgr. Markéta Pustajová

NĚMČINA NEKOUŠE

Poslední zářijový týden se na naší škole nesl na vlně jazyků. V pondělí nás navštívila lektorka s projektem „Němčina nekouše“ z koordinačního centra „Tandem“. Tento projekt slaví shodou okolností letos desetileté výročí. Jeho cílem je zvýšit motivaci žáků k učení se německému jazyku a ukázat jim prostřednictvím nejrůznějších zajímavých aktivit, že to není nic zas tak složitého, jak můžete vidět na fotkách.

NĚMČINA NEKOUŠE NĚMČINA NEKOUŠE NĚMČINA NEKOUŠE
NĚMČINA NEKOUŠE

Mgr. Markéta Pustajová