PF 2020

PF 2020

Návštěva EDUbusu na Základní škole v Novosedlicích

27. 11. 2019

Ve středu 27. 11. 2019 navštívil naší školu EDUbus. EDUbus je autobus, ve kterém probíhá výuka formou pokusohraní a práce s tabletem. Tento projekt je sponzorován nadací Unipetrol. Akce byla určena žákům 4. - 5. ročníku a 7. - 9. ročníku. Žáci si vyzkoušeli práci se suchým ledem a procvičili si vědomosti z přírodovědných předmětů.

Autobus měl obrovský úspěch, děti byly spokojené a pedagogové ocenili kvalitu projektu. Škoda jen, že v rámci projetu tento Edubus může na každou školu přijet jen jednou.

Návštěva EDUbusu na Základní škole v Novosedlicích Návštěva EDUbusu na Základní škole v Novosedlicích Návštěva EDUbusu na Základní škole v Novosedlicích
Návštěva EDUbusu na Základní škole v Novosedlicích

Mgr. Petra Vavrušková

Vybíjená

Vybíjená

Projektový den "30 let od Sametové"

Naše škola uspořádala jako připomínku 30. výročí Sametové revoluce projektový den. Vyučující jednotlivých předmětů si připravili stanoviště podle svých vyučovacích předmětů, popř. podle oblasti svého zájmu.

Během pátečního dopoledne dne 15. listopadu se tak žáci ocitli na společném cvičení, které bylo pro všechny velkou legrací bez ohledu na to, zda jsme ho nazvali Sokolským sletem, nebo Spartakiádou, a poté se mohli vydat plnit Odznak zdatnosti.

Několik stanovišť se věnovalo dalším dovednostem, které byly společné jak Pionýrů, tak Skautům, a žáci si tak mohli vyzkoušet základní uzly, šifry a další zálesácké dovednosti.

Faktické znalosti z období před a po revoluci si žáci prověřili v AZ-kvízu, při skládání geometrických puzzle a na stanovištích věnovaných úspěchům československé a české kinematografii a změnám na politické mapě.

Velmi zajímavé bylo stanoviště, kde děti nakupovali základní potraviny za tehdejší a dnešní ceny a srovnávali, co si mohl zákazník koupit tehdy a dnes.

Nechyběly ani tvůrčí koutky, kde se vyráběly nápadité záložky do knížek, symbolické klíče v barvách trikolory a drobné výrobky ze sametu.

Největší atrakcí byl vůz VB, který si žáci mohli prohlédnout, poslechnout si nezaměnitelný zvuk houkačky a v závěru museli uposlechnout pokyn uniformovaného příslušníka – pana školníka „Rozejděte se!“

Žáci sami hodnotili projektové dopoledne velmi pozitivně, ocenili zejména velkou pestrost stanovišť, kde si mohl každý najít to, co ho zajímá.

Projektový den Projektový den Projektový den
Projektový den Projektový den Projektový den
Projektový den Projektový den Projektový den

Mgr. Lucie Masárová

Podzimní muzicírování aneb hudební vzpomínka na Sametovou

14. listopadu 2019

Na čtvrteční odpoledne 14. listopadu 2019 si žáci naší školy připravili pestrý hudební program. Sboristé si nacvičili lidové písně s originálními rytmickými doprovody. V druhé části muzicírování pozvali žáci 2. stupně celé publikum na hodinu hudební výchovy a předvedli, jaké písně rádi hrají a zpívají. K dispozici byly texty písní Karla Kryla, Marty Kubišové, Jaroslava Hutky, a návštěvníci si tak mohli zazpívat společně s našimi žáky, kteří se doprovázeli na ukulele, boomwhackery a různé rytmické nástroje. Na závěr zazněl spirituál Starý příběh, který připomněl, že na cestě ke svobodě je nejdůležitější odvaha.

Podzimní muzicírování aneb hudební vzpomínka na Sametovou Podzimní muzicírování aneb hudební vzpomínka na Sametovou Podzimní muzicírování aneb hudební vzpomínka na Sametovou
Podzimní muzicírování aneb hudební vzpomínka na Sametovou

Mgr. Lucie Masárová

Němčina nekouše

13. 11. 2019

Dne 13. 11. 2019 proběhl na naší škole animační projekt v rámci projektu Němčina nekouše, jehož cílem je zvýšit popularitu němčiny jako druhého cizího jazyka na základní škole a posílit význam výuky tohoto cizího jazyka, který je zejména v našem regionu velmi uplatnitelný.

Lektorka Dana Marková si připravila aktivity pro 7. – 9. třídu, ve kterých si žáci vyzkoušeli rozmanité aktivity na rozšiřování slovní zásoby a upevňování gramatiky, při kterých byli v pohybu a pracovali jako tým, což je hlavním cílem jazykové animace.

Němčina nekouše Němčina nekouše Němčina nekouše
Němčina nekouše Němčina nekouše

Mgr. Lucie Masárová

Česko – slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

Během října probíhala u nás na škole akce s názvem „Záložka do knihy spojuje školy“ s podtitulem „List za listem – baví nás číst.“ Jednalo se o projekt, sjednaný českými a slovenskými knihovnami na podporu spolupráce škol v oblasti čtenářství a literatury. Každé škole byla přidělena partnerská škola ze Slovenska – nám konkrétně základní škola Teodora Jozefa Moussona z Michalovic. Pro tuto školu jsme vyráběli záložky, které jsme si navzájem vyměnili. Někteří přidali i dárky navíc a propagační materiály, jiní zase předali kontakt na sebe, aby mohli pokračovat ve vzájemné spolupráci.

Česko – slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy Česko – slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy Česko – slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy
Česko – slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

Mgr. Michaela Lukešová

Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice

I v letošním školním roce 2019/2020 se naše základní škola zapojila do sbírky pro nadační fond Světluška. Ve dnech 10. a 11. 9. 2019 nabízeli dva dobrovolníci Dominika Votíková a Ríša Pánek za doprovodu paní asistentky Veroniky Pudilové předměty s logem nadačního fondu Světluška, jejichž koupí mohli žáci tomuto fondu přispět. Dle váhy pokladniček soudíme, že letošní ročník světluškovských dnů byl úspěšný a všem dárcům a našim dobrovolníkům tímto děkujeme.

Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice
Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice Světluškovské dny v ZŠ Novosedlice

Vedení ZŠ Novosedlice

Září v přípravce

V září se do školy těšily i děti z přípravných tříd v Základní škole v Novosedlicích. Celý rok se budou hravou formou připravovat na vstup do 1. třídy. Na "nulťáčky" čekaly vyzdobené třídy, dárečky od Obecního úřadu v Novosedlicích i od paní učitelek, noví kamarádi i trochu jiný režim, než prožívali v mateřských školách. Začátkem září se budou postupně seznamovat se spolužáky i s prostředím třídy, školy a okolím. Samozřejmě je nejvíc nadchlo nové hřiště, které hned s chutí vyzkoušeli.

Září v přípravce Září v přípravce Září v přípravce
Září v přípravce Září v přípravce

Za kolektiv přípravných tříd 01 a 02 Š. Jičínská

100 LET