6. Třída

6.Třída | 5.Třída | 4.Třída | 3.Třída | 2.Třída

Závěrečná fotka 6. třídy

Závěrečná fotka 6. třídy

RUN AND HELP

25. 5. 2022

FK Teplice uspořádal dne 25. 5. 2022 ve spolupráci s Kontem Bariéry charitativní akcí Run and Help v AGC aréně v Teplicích. Tentokrát byla akce zaměřena na pomoc čtyřletému Jáchymkovi z Proboštova, kterého čeká náročná operace obou nohou, aby se brzy postavil na vlastní nohy.

5. třída ZŠ Novosedlice se s radostí zapojila a svoji aktivní účastí spolu se zakoupením červených nosů, které jsou symbolem Konta Bariéry, přispěla Jáchymkovi do kasičky. Páťáci spolu s paní ředitelkou a asistentkou pedagoga naběhali a nachodili celkem 136 koleček! Ani 2. stupeň naší školy nezůstal pozadu. Výběr žáků z 6. a 7. třídy spolu s paní asistentkou pedagoga přispěli neuvěřitelnými 245 kolečky! A právě počet absolvovaných koleček je velmi důležitý, neboť Nadační fond FK Teplice vybranou částku pro Jáchymka ještě navýší svým finančním darem, jehož výše se bude odvíjet právě od počtu naběhaných kilometrů v rámci Run and Help.

Kromě běhání pro dobrou věc si páťáci užili jedinečnou prohlídku stadionu FK Teplice, včetně veškerého zázemí, šaten týmu a síně slávy.

RUN AND HELP RUN AND HELP RUN AND HELP
RUN AND HELP RUN AND HELP

Mgr. Jana Hurdová

Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

16.03.2022

Ve středu 16. 3. 2022 navštívili žáci 6. a 7. třídy Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Byl pro nás nachystán bohatý program v rámci projektového dne. Lektorky, které se nás ujaly nám představily jednotlivá oddělení a vysvětlily nám, jaké služby se v nich pro čtenáře poskytují. Navštívili jsme dvě samostatné budovy. V Lidové části, která sídlí v tzv. Weinmannově vile v ulici Winstona Churchilla, jsme se dozvěděli něco o programech, které pomáhají zpřístupňovat knihy lidem se zrakovým postižením. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké je to být slepým, zahráli si hry, které jsou uzpůsobené pro slepce či těžce zrakově postižené osoby, a také se poučili o tom, jak se ke slepým osobám chovat, co jim pomáhá a co ne.

Ve vědecké části knihovny, v překrásné Wolfrumově vile, si šesťáci vyzkoušeli aktivity v angličtině s rodilou mluvčí a sedmáci se podívali do tajů knihovnického podzemí, kde se nachází sklady, knihovnický automat a také dílny, ve kterých se poškozeným knihám navrací život. Společně jsme navštívili oddělení časopisů, studovny, a nakonec jsme se zdrželi ve vědecké půjčovně, kde jsme si vyzkoušeli samostatnou práci s on-line katalogem, ve dvoučlenných týmech vyhledávali umístění knih a z těch knih čerpali informace do pracovních listů. Všichni se báječně zapojili a byli moc šikovní. Dostali jsme od lektorek velkou pochvalu.

Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

SI třída

27. 02.2022

Skautská akce na naší škole

SI třída SI třída SI třída
SI třída SI třída SI třída
SI třída SI třída SI třída
SI třída SI třída SI třída
SI třída

Beseda v novosedlické knihovně

V pondělí 21. února navštívili žáci 6. třídy novosedlickou knihovnu, kde proběhla beseda s projekcí na téma Svět v roce 2030. Zhlédli jsme několik zajímavých videí a dozvěděli se, jaké jsou cíle OSN rozvoje světa pro rok 2030 v oblasti vzdělávaní, ekologie, rovnosti a mnoha dalších. O všem jsme vedli zajímavou besedu. Poděkování patří paní knihovnici Petře Medňanské.

Beseda v novosedlické knihovně Beseda v novosedlické knihovně

Branný den

6.9.2021
Branný den Branný den Branný den
Branný den Branný den Branný den