7. Třída

7.Třída | 6.Třída | 5.Třída | 4.Třída | 3.Třída

RUN AND HELP

25. 5. 2022

FK Teplice uspořádal dne 25. 5. 2022 ve spolupráci s Kontem Bariéry charitativní akcí Run and Help v AGC aréně v Teplicích. Tentokrát byla akce zaměřena na pomoc čtyřletému Jáchymkovi z Proboštova, kterého čeká náročná operace obou nohou, aby se brzy postavil na vlastní nohy.

5. třída ZŠ Novosedlice se s radostí zapojila a svoji aktivní účastí spolu se zakoupením červených nosů, které jsou symbolem Konta Bariéry, přispěla Jáchymkovi do kasičky. Páťáci spolu s paní ředitelkou a asistentkou pedagoga naběhali a nachodili celkem 136 koleček! Ani 2. stupeň naší školy nezůstal pozadu. Výběr žáků z 6. a 7. třídy spolu s paní asistentkou pedagoga přispěli neuvěřitelnými 245 kolečky! A právě počet absolvovaných koleček je velmi důležitý, neboť Nadační fond FK Teplice vybranou částku pro Jáchymka ještě navýší svým finančním darem, jehož výše se bude odvíjet právě od počtu naběhaných kilometrů v rámci Run and Help.

Kromě běhání pro dobrou věc si páťáci užili jedinečnou prohlídku stadionu FK Teplice, včetně veškerého zázemí, šaten týmu a síně slávy.

RUN AND HELP RUN AND HELP RUN AND HELP
RUN AND HELP RUN AND HELP

Mgr. Jana Hurdová

Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

16. 3. 2022

Ve středu 16. 3. 2022 navštívili žáci 6. a 7. třídy Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Byl pro nás nachystán bohatý program v rámci projektového dne. Lektorky, které se nás ujaly nám představily jednotlivá oddělení a vysvětlily nám, jaké služby se v nich pro čtenáře poskytují. Navštívili jsme dvě samostatné budovy. V Lidové části, která sídlí v tzv. Weinmannově vile v ulici Winstona Churchilla, jsme se dozvěděli něco o programech, které pomáhají zpřístupňovat knihy lidem se zrakovým postižením. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké je to být slepým, zahráli si hry, které jsou uzpůsobené pro slepce či těžce zrakově postižené osoby, a také se poučili o tom, jak se ke slepým osobám chovat, co jim pomáhá a co ne.

Ve vědecké části knihovny, v překrásné Wolfrumově vile, si šesťáci vyzkoušeli aktivity v angličtině s rodilou mluvčí a sedmáci se podívali do tajů knihovnického podzemí, kde se nachází sklady, knihovnický automat a také dílny, ve kterých se poškozeným knihám navrací život. Společně jsme navštívili oddělení časopisů, studovny, a nakonec jsme se zdrželi ve vědecké půjčovně, kde jsme si vyzkoušeli samostatnou práci s on-line katalogem, ve dvoučlenných týmech vyhledávali umístění knih a z těch knih čerpali informace do pracovních listů. Všichni se báječně zapojili a byli moc šikovní. Dostali jsme od lektorek velkou pochvalu.

Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem
Projektový den v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

EDUbus

Jak zpříjemnit žákům naší školy hodiny chemie a fyziky? Co takhle svést se s proudem na praktické vlně? Nebo si raději vyzkoušet naprogramovat stavebnici Lego, popř. si pohrát se suchým ledem? To vše a mnohem víc si mohli žáci 7. až 9. tříd vyzkoušet díky mobilní polytechnické laboratoři EDUbus, kterou se naší škole podařilo získat pro jeden den výuky těchto předmětů. EDUbus je vzdělávací a motivující projekt, který slibuje vzdělávání pomocí moderních technologií, atraktivního prostředí a zábavy. Děti mohly zužitkovat informace, které získaly v hodinách a obohatit je o další zajímavé poznatky. Žáci si mohli vyzkoušet práci s tablety nebo dotykovou obrazovkou, pohráli si s elektřinou pomocí elektronické stavebnice, vyzkoušeli chemické pokusy a práci se suchým ledem - látkou, jejíž teplota se blíží -80 °C. Někteří se naučili základy programovaní a dokázali si pomocí programovacího jazyku naprogramovat malého robota, který dokázal rozlišit barvy. Děti byly z EDUbusu nadšené a snad jim pozitivní přístup k programování a přirodovědným předmětům vydrží co nejdéle.

EDUbus EDUbus EDUbus
EDUbus EDUbus

Ing. Lucie Oravová Ph. D.