7. Třída

7.Třída | 6.Třída | 5.Třída | 4.Třída | 3.Třída | 2.Třída | 1.Třída

Vánoce v Evropě

21. 12. 2022

Dne 21. 12. 2022 se konala Vánoční besídka s názvem Vánoce v Evropě. Děti na druhém stupni se rozhodly tuto akci pojmout trochu netradičním způsobem.

V každé třídě si žáci vylosovali jeden evropský stát. Na základě jimi vyhledaných informací si vytvořili v kmenových třídách výzdobu, napekli typické cukroví a připravili program pro návštěvníky (rodinné příslušníky a přátele školy), kteří si mohli přijít vyzkoušet některé vánoční tradice vybraného evropského státu.

6. třída si vylosovala Španělsko, 7. třída Itálii, 8. třída Island a 9. třída Českou republiku. Děti spolupracovaly v rámci třídy, ale také s druhostupňovými pedagogy a některými rodiči, kteří pomáhali hlavně s pečením.

Návštěvníci měli možnost si projít všechny třídy a při odchodu ze školy mohli hlasovat, která země se jim líbila nejvíce. Po sečtení hlasů vyhrála Itálie 7.třídy, a sedmáci tak získali sladkou odměnu.

Akce se moc povedla a děkujeme všem zúčastněným.

Vánoce v Evropě Vánoce v Evropě Vánoce v Evropě
Vánoce v Evropě

Mgr. Petra Vavrušková a Denisa Trampotová

6. třída

6. třída 6. třída 6. třída
6. třída 6. třída 6. třída
6. třída 6. třída 6. třída
6. třída 6. třída 6. třída
6. třída 6. třída 6. třída
6. třída 6. třída 6. třída
6. třída