Archivní příspěvky

SčVK a SVS vyhlásily vítěze soutěže

STAVÍME PTAČÍ BUDKY

Český den proti rakovině

Seznam přijatých žáků 2019

Setkání rodin 2019

Den otevřených ddveří

Zápis do 1. a přípravné třídy

Muzicírování

PF 2019

Besídka a minijarmark

12.12.2018

Dne 12.12.2018 byl na naší škole současně s vánoční besídkou i MINIJARMARK.

Každý,kdo se zastavil a zakoupil si výrobek udělaný dětmi z 0.- 4.třídy ,přispěl na nadaci DEBRA.

Výtěžek ,po ukončení prodeje Minijarmarku - 2.440,-kč - byl zaslán společně s částkou 216,- kč za sběr kaštanů na již zmíněnou nadaci.Celkem tedy 2656,-kč .

Děkujeme všem za příspěvek na dobrou věc a budeme se těšit na další spolupráci.

Besídka a minijarmark Besídka a minijarmark Besídka a minijarmark

PF 2019

Pozvánka na Besídku 2018

Den otevřených dveří - Gymnázium Teplice

100 LET

Přírodovědná hra

Předškoláček 2018

Setkání rodin 2018

Ředitelství ZŠ Novosedlice, okres Teplice

oznamuje, že dne 30.4.2018 a 7.5.2018 vyhlašuje ZŠ Novosedlice ředitelské volno na základě §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) a §2, odst.5 a §. 3, odst 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku. Ředitelské volno se týká všech žáků ZŠ Novosedlice.

Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka ZŠ Novosedlice

Kriteria pro přijetí žáků

Zápis do první třídy

Pozvánka - zpívání v kostele

Vážení rodiče,

ZŠ Novosedlice Vás informuje o volbě členů do
ŠKOLSKÉ RADY na období 11/2017 – 11/2020
dle §168 a §167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). V průběhu měsíce září bude vyhlášena anketa pro rodiče. Z výsledků ankety bude sestavena kandidátka navržených členů.

Následně bude v průběhu třídních schůzek dne 31.10.2017 v 16,00 – 16,30 hod. provedena tajná volba členů školské rady z řad rodičů žáků  v budově základní školy. Srdečně Vás zveme k volbám.

Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče!

Znovu vás upozorňujeme, že brána školního dvora je pro veřejnost (a tedy i pro rodiče) UZAVŘENA.

Vjezd do dvora je omezen dopravní značkou zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „pro zaměstnance školy“.

Od září školního roku 2017/2018 lze bránu otevřít pouze elektronicky a ovládání mají k dispozici pouze zaměstnanci školy.

Pokud bude brána náhodou otevřena, je to proto, že jí projel někdo oprávněný a ještě se nezavřela.

Pokud do dvora vjede kdokoli bez oprávnění, riskuje nejen pokutu od městské policie, ale také, že se nedostane ze dvora ven. Brána se může zavřít v okamžiku, kdy jí budete projíždět. V takovém případě může být zničena brána nebo poškozen Váš vůz. Škola nebude zodpovědná za vzniklou škodu na Vašem vozidle. Pokud naopak Vaším jednáním poškodíte zařízení brány vy, budete zodpovědní za náhradu škody.

130. výročí školy


Ředitelské volno

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon se vyhlašuje na den 29.9.2017 ředitelské volno.

Vedení ZŠ Novosedlice

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 4.9. 2017 2017/2018

 • 8:00-8:45     Slavnostní uvítání žáků 1.třídy a přípravných tříd
                       Přípravná tř. 01 - v ZŠ
                       Přípravná tř. 02 - v ŠD
 • 8:00-8:45     Uvítání žáků 2.-9.třídy třídními učiteli
 • 8:45             Zápis dětí do ŠD (přízemí budovy ZŠ-prostory 1.třídy)

Doporučujeme po slavnostním uvítání odchod s rodiči (zákonnými zástupci). Poskytujeme však možnost využití ŠD již od 4.9.2017.

V tomto případě zůstávají děti do 11h u svého tř.učitele, poté děti převezmou p.vychovatelky a odchází do ŠD. Přípravné třídy fungují do 11:40.Pak spolu s tř.učitelkami odchází do jídelny na oběd.
Po obědě je tř.učitelky předávají p.vychovatelkám.
Provoz ŠD: do 16h.

5.9.2017
1.stupeň-Výuka 8-11:40h (s tř.učitelem) Seznámení se školním řádem, poučení BOZ...
2.stupeň-Výuka 8-12:35h (s tř.učitelem) Seznámení se školním řádem, poučení BOZ...

Od 6.9.2017 - vyučování dle rozvrhu.
Odpolední vyučování od 11.9.2017 dle rozvrhu.

Přejeme všem žákům i rodičům (zákonným zástupcům) úspěšný a pohodový školní rok 2017/2018!

Vedení ZŠ Novosedlice

Vážení rodiče a žáci,

15.6.2017

Od 17.6.2017 bude probíhat rekonstrukce školního hřiště.
Od 17.6.2017 bude hřiště uzavřeno až do konce prázdnin roku 2017.
Vstup na hřiště je do odvolání zakázán.

Organizace konce školního roku.

 • 26.6.2017 od 14.00 klasifikační porada, není odpolední vyučování
 • 28.-29.6. třídnické práce – vyučování
 • I. stupeň do 11.40
 • II. stupeň do 12.-12.35 postupně
 • 30.6. 2017 – rozdání vysvědčení – 1. hodina
 • 30.6.2017 v 9 hodin - Rozloučení s 9. třídou na obecním úřadu Novosedlice
 • Zahájení školního roku 2017/2018 v pondělí 4. září 2017


Žákyně ZŠ Novosedlic a jejich překvapivé vítězství

Ve středu 19. 4. se ve sportovní hale v Teplicích konalo okresní kolo ve vybíjené děvčat a otevřené kategorii (smíšená družstva). Účastníky byly družstva, která postoupila z okrskového kola. V kategorii děvčat postoupila do okresního kola ZŠ Novosedlice, ZŠ Edisonova, ZŠ Bílá cesta a ZŠ Metelkovo náměstí. Favoritkami byla ZŠ Metelkovo nám, která v loňském roce dokonce vyhrála republiku.

Všechny překvapilo družstvo ZŠ Novosedlice, která po suverénním vítězstvím nad všemi soupeřkami vyhrála.

V otevřené kategorii zvítězilo družstvo ZS Bílá cesta

Sestava: Nikola Neckářová, Dominika Votíková, Marion Brahimi, Natálie Grozaničová, Natálie Myšičková, Julie Reichenbachová, Lenka Dvořáková, Kateřina Říhová, Michaela Nováková, Barbora Solnařová, Gábina Bereznaninová, Tereza Walterová, Doroto Bereznaninová, Klára Eiglová

 Žákyně ŽS Novosedlic a jejich překvapivé vítězství

Setkání rodin 2017

Zápis do 1. třídy 2017

Přípravný ročník 2017

Vážení rodiče,

27.02.2017

Vážení rodiče, vzhledem k stálému výskytu vší apelujeme na Vás, abyste důsledně kontrolovali dětem hlavy a také prohlédli ložní prádlo a vyprali ho a vydezinfikovali. Vši se mohou vyskytovat i v sedačkách a kobercích. Obraťte se případně na dětskou lékařku a postupujte v souladu s jejími pokyny. Dítě, které má vši, nesmí do dětského kolektivu, dokud nejsou odstraněny hnidy.

O jarních prázdninách byla provedena důkladná dezinfekce a deratizace všech prostor školy.

Další informace najdete ve složce Pro rodiče

Vážení rodiče,

26.01.2017

Vysvědčení se žákům vydává dne 31.1.2017

 • I. Stupeň hodnotí třídní učitelé 4.vyučovací hodinu (vyučování do 11.40.)
 • II. Stupeň hodnotí třídní učitelé 5. vyučovací hodinu (vyučování do 12.35)

Pololetní prázdniny jsou v pátek 3.2.2017 (pouze jeden den)

Jarní prázdniny jsou od 13.2. do 17.2.2017, děti nastupují do školy v pondělí 20.2.2017

Nadále oznamujeme rodičům, že na všech školách se v těchto dnech zvýšil výskyt vší. Prohlédněte, prosíme, dětem vlasy a proveďte případné odstranění. Dítě, u kterého se vyskytnou vši, nesmí do dětského kolektivu. Je nutné také vydezinfikovat ložní prádlo a osobní prádlo a eventuálně i potahy a koberce. Prosíme, buďte ohleduplní k ostatním rodičům a žákům školy.

Vážení rodiče,

04.01.2017

Vzhledem k tomu, že se v 6. třídě vyskytl případ příušnic, je nutné, aby žáci 6. třídy přinesli do čtvrtka 5., nejpozději však do pátku 6.1.2017 do 8 hodin své očkovací průkazy a odevzdali je panu učiteli Priesolovi. V pátek 6.1.2017 navštíví 6. třídu pracovnice KHS a bude zjišťovat aktuálnost očkování Vašich dětí. (Dohlédněte, prosím, na včasné předání očkovacího průkazu, protože při jeho absenci ve škole by byli zákonní zástupci nuceni jednat s KHS sami.)

Jana Lebrová, zástupce ředitele

Příušnice

04.01.2017

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se u žáka naší školy potvrdilo podezření na onemocnění příušnicemi, posíláme několik základních informací o projevech tohoto onemocnění.

Příušnice se projevují celkovou únavou, vysokými teplotami a postupně se vytváří někdy i bolestivé měkké zduření jedné nebo více slinných žláz (obvykle příušních, někdy také podčelistních a podjazykových). Dají se snadno zaměnit s angínou. V případě podezření navštivte raději svého dětského lékaře.

Příušnice

Příušnice jsou akutní virové onemocnění. Příušnice jsou vysoce nakažlivé, podléhají proto povinnému hlášení.

Přenos

Tato nemoc se přenáší z člověka na člověka kapénkovou infekcí. První příznaky se objevují 15 – 21 dní od nakažení. Nemocný je však infekční už týden před projevem prvního příznaku a ještě dva týdny po jejich odeznění.

Vstupní bránou do těla jsou horní cesty dýchací, ve kterých se začne virus množit a šířit do regionálních mízních uzlin. Přibližně za 2 týdny se virus dostane do krve a může se šířit dále. Nejčastěji se objevuje na jaře a v zimě. Proděláním nemoci se vytváří doživotní imunita.

Projevy

Příušnice jsou charakterizovány zduřením jedné nebo obou (v odstupu dvou dnů) příušních slinných žláz a vzestupem teploty až ke 40°C. Příušní slinné žlázy se nacházejí před a pod ušním lalůčkem, zduření je způsobeno namnožením virů a následným zanícením, a projevuje se otokem před uchem a podél dolní čelisti.

Při mírné formě může být tento příznak nahrazen pouhými nepříjemnými pocity v těchto místech. V některých případech může naopak dojít k rozšíření zánětu i na ostatní slinné žlázy (podčelistní a podjazykové), může se objevit i otok podkožního vaziva, který přechází často až na hrudník. Téměř polovina nakažených však překoná toto onemocnění bez výrazných příznaků.

Komplikace

Nebezpečí příušnic spočívá v následných možných komplikacích. Riziko hrozí zejména dospívajícím a dospělým mužům, u kterých může být důsledkem prodělání příušnic zánět varlat (orchitis), nejčastěji jednoho, vzácně obou.

Zánětem napadené varle je oteklé a bolestivé, tkáň varlete tvořící spermie se mění ve vazivo. Pokud jsou takto napadena obě varlata, hrozí muži trvalá sterilita. U žen mohou být napadeny vaječníky a prsní žláza. Další komplikací je nehnisavý zánět mozkových blan (meningitis) projevující se strnulostí šíje, bolestí hlavy a teplotou.

Tento typ meningitidy nebývá vážný a nezanechává trvalé následky. Bolest břicha a zvracení poukazuje na postižení slinivky břišní. Může dojít také k rozšíření zánětu na ledviny (nefritis), na osrdečník (pericarditis) nebo na klouby (artritis). Velmi vzácnou, ale závažnou komplikací je následná hluchota. Těžší průběh a výskyt komplikací bývá častější u dospělých než u dětí. Všechny tyto komplikace se ale ve většině případů podaří vyléčit bez trvalých následků. Pokud se nakazí těhotná žena v průběhu 1. trimestru, může dojít k samovolnému potratu.

Zápis do 1. třídy ZŠ Novosedlice
na školní rok 2017/2018 v dubnu 2017

04.01.2017

Vážení rodiče, vzhledem k platnosti nového školského zákona je přesunut termín zápisu do 1. třídy z ledna na měsíc duben.

Zápis do první třídy ZŠ Novosedlice 2017/2018 a do přípravných tříd se uskuteční v měsíci dubnu 2017.

Termín byl stanoven ředitelstvím školy na:

7.4.2017 od 13 do 17.30 hodin

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

S sebou si oba zákonní zástupci přinášejí rodný list dítěte a své občanské průkazy. Zápisu by se měli zúčastnit oba zákonní zástupci nebo by se měli dohodnout, kdo bude zastupovat dítě při zápisu.

Lze doporučit, aby si škola zároveň od zákonných zástupců (rodičů) vyžádala informaci o tom, zda zápis dítěte v konkrétní škole spolu projednali (zda má být druhý rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců nepodal žádost o zápis do jiné základní školy.

Pokud zákonný zástupce poskytne doplňující doporučené údaje (o znevýhodnění či zdravotním stavu dítěte), je třeba souhlasu k tomu, aby škola zpracovávala a evidovala osobní a citlivé údaje dítěte/žáka ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je poskytnut pro účely vedení povinné dokumentace školy podle školského zákona. Pokud si ředitel školy není vědom rozporů mezi zákonnými zástupci o volbě školy, pak rozhodne o žádosti o přijetí. V opačném případě zákonné zástupce odkáže na soud1 a správní řízení přeruší.

Dále je vhodné, aby byla škola informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky, a o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství, pokud k němu došlo.

Vánoční program    

 • 26.11.2016 - Rozsvěcení vánočního stromečku – od 16 hodin, dětské hřiště u mateřské školky – Obec Novosedlice + sbory
 • 10.12.2016 – Mikulášská – velká tělocvična ZŠ od 16 hodin – organizuje Obec Novosedlice – dárečky se nosí předem a dávají se organizátorům
 • 17.12.2016 – Zpíváme v kostele od 16 hodin - sbory
 • 21.12.2016 - Besídka od 17 hodin – velká tělocvična ZŠ

Desatero pro rodiče

Připomínáme rodičům

15.11.2016

Dne 17.11.2016 Státní svátek České republiky
Dne 18.11.2016 Ředitelské volno
( V době ředitelského volna nemohou děti čerpat školní dotované obědy)

V pondělí 21.11.2016 se koná:
Pedagogická rada od 14.00 hodin do 16.00 hodin
(odpadá odpolední vyučování)
Výbor SRPŠ v ředitelně školy od 15.30 hodin
Třídní schůzky I. stupně od 16 hodin v kmenových třídách.
Třídní schůzky II. stupně od 17 hodin v kmenových třídách.

Oznámení pro rodiče

19.10.2016

V pátek 21.10.je vyučování zkrácené vzhledem ke školení celého pedagogického sboru.
Přípravné třídy a 1. třída odcházejí v 11.15 na oběd.
2.-5. třída končí v 11.40 a žáci se jdou hned naobědvat.
6.-9. ročník končí ve 12 hodin a žáci se také jdou hned naobědvat.

Dále upozorňujeme rodiče, že příští týden jsou 3 dny volna.
26.10. – 27.10. jsou podzimní prázdniny.
28.10. je státní svátek.
V době podzimních prázdnin se nevydávají dotované školní obědy.

Freshka - zdravá svačinka do škol

Třídní schůzky

16.09.2016

Dne 19.9.2016 se budou konat třídní schůzky všech tříd od 16 hodin v budově ZŠ. Účast rodičů je nutná
Program:

 • Úvodní poučení rodičů
 • Bakaláři
 • kontakt s rodiči
 • klasifikace
 • omlouvání žáků
 • informace

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám organizaci prvního týdne školního vyučování

1.9.2016 - 8.00 – 9.00

Uvítání dětí a žáků.
Děti, které navštěvují družinu budou předány do školní družiny.

2.9.2016

I. stupeň vyučování do 11.40 třídnické hodiny
II.stupeň vyučování do 12.35 hodin - třídnické hodiny

Vydávání obědů 1.9.2016

Obědy se 1.9.2016 vydávají od 11:30 do 13:00 hodin.

Rozloučení s devítkou

Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou
Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou Rozloučení s devítkou

Informativní schůzka přípravné třídy

10.6.2016

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků

11.5.2016

Setkání rodin 2016

18.4.2016

Třídní schůzky

10.4.2016

Vážení rodiče, dne 18.4.2016 se koná

Od 15.30 v ředitelně školy schůzka Výboru SRPŠ
Od 16.00 hodin třídní schůzky I. stupně ZŠ
Od 17.00 hodin třídní schůzky II. stupně

Prosíme o účast, budou upřesňovány informace o spuštění žákovských knížek v systému Bakalář

Děkujeme

Elektronické žákovské knížky

31.3.2016

Vážení rodiče
od prvního dubna 2016 oficiálně zprovozňujeme elektronické žákovské knížky v administrativním programu BAKALÁŘI. Prostřednictvím třídních učitelů svých dětí každý z vás dostane na třídních schůzkách 18.4.2016 přístupové údaje do systému Bakalář. Prosíme Vás o to, abyste se v této nové žákovské knížce začali orientovat a učili se s ní zacházet. Po zbytek tohoto školního roku ještě současně s ní budou pokračovat papírové žákovské knížky, takže budete mít možnost získávat informace stejně jako doposud. Od příštího školního roku se ale s největší pravděpodobností chystáme přejít pouze k elektronické formě. Jen v ojedinělých případech (po individuálním projednání s vedením školy) bude možno ponechat papírovou formu ŽK.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na nový typ komunikace.

Vaše ZŠ Novosedlice


Přípravný ročník v Základní škole Novosedlice

Přípravný ročník je určen pro děti v posledním roce před zahájením základní školní docházky.

V této třídě se mohou vzdělávat jak děti pětileté, tak i děti s odkladem školní docházky. Počet žáků ve třídě je od 7 do 15. Děti jsou vzdělávány jako v mateřské školce, ale je zde dbáno na soustavnou předškolní výchovu, která má dítěti usnadnit vstup do první třídy. Děti se například učí, jak správně držet tužku, docvičují grafomotoriku předškolního a raného školního věku, dle potřeby jsou v péči logopedické asistentky, speciálního pedagoga a asistentky pedagoga. Děti mohou docházet do přípravné třídy od 6 do 16 hodin.

V rámci odpolední činnosti jsou pro děti připraveny zdarma kroužky informatiky, angličtiny, výtvarný kroužek, sportovní kroužek a kroužek hry na zobcovou flétnu. Také je možné dle zájmu rodičů v rámci přípravného ročníku s dětmi absolvovat základní plavecký výcvik.

Docházka do přípravné třídy je zdarma, děti platí pouze školní družinu a obědy.

Na všechny přihlášené nové žáčky se už moc těšíme a přejeme jim 1. září úspěšný první krůček do světa velkých školáků.

Přijímáme nové žáčky na školní rok 2016/2017 do 31.8.2016
telefon: 417 539 857, 736 633 338