Přijatí žáci do 1. třídy 2018 / 2019

Příjímací řízení do přípravných tříd není ukončeno.
Zákonní zástupci budou informováni po doložení všech podkladů potřebných k odkladu školní docházky.

Vedení ZŠ NOVOSEDLICE