Asistent pedagoga

Školní rok 2017/2018

V ZŠ Novosedlice pracuje již 8 let asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Helena Mullerová.

V rámci realizace společného vzdělávání - inkluze pracují v ZŠ Novosedlice další asistentky pedagoga (AP).

  • Erika Baniková
  • Andrea Kaiserová
  • Alena Poslová
  • Veronika Řezníčková
  • Jana Zachová

Pracovní náplň Asistenta pedagoga:

  • Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
  • Pomoc při komunikaci se žákem (a zákonnými zástupci)
  • Podpora žáka při přizpůsobení se školnímu prostředí