Asistent pedagoga

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Žák je „prostředníkem“ pro získání finančních prostředků – tzv. nositel.

Asistent pedagoga pomáhá při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání a to včetně školní družiny.

Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení podle pokynů pedagoga a ve spolupráci s ním. Tzn., že pracuje i s ostatními žáky, nejen s žákem=nositelem finančních prostředků.

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

  1. pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti a pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků
  2. pomoc žákům v adaptaci na školní prostředí,
  3. pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; žák je při tom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,
  4. nezbytná pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích

Pozice asistenta pedagoga je v době inkluze nepostradatelná a na naší novosedlické škole už má své stabilní místo.