Asistent pedagoga

Asistent pedagoga na ZŠ Novosedlice:
Jméno: Helena Müllerová
Asistent pedagoga: Poskytuje pomocnou pedagogickou službu.

Určeno:

  • PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
  • PRO ŽÁKY SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Hlavní činnost asistenta pedagoga:

  1. Pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí
  2. Pomoc pedagogickým pracovníkům při výchovné a vzdělávací činnosti
  3. Pomoc při komunikaci s žáky
  4. Pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází