Vedení školy

Základní škola Novosedlice, příspěvková organizace

 • Vrchoslavská 88, okres Teplice
 • 417 31 Novosedlice
 • IČO: 70943788
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • Zřizovatel: Obec Novosedlice
 • Trnovanská 208
 • 417 31 Novosedlice
 • Telefon: 417 539 857
 • Telefon: 736 633 338
 • Školní jídelna: 417 537 848
 • Školní družina: 733 413 744
 • WWW: zsnovosedlice.cz
 • Mail: info@zsnovosedlice.cz
 • ID schránky: sw4np8m

Napište nám:

Mgr. Jana Hurdová
Ředitelka školy

Mgr. Lucie Masárová
Zástupkyně ředitele školy
Metodik prevence

Mgr. Jana Lebrová
Výchovný poradce
Logoped
Speciální pedagog

Mgr. Martin Hon
ICTK správce

Jakub Jeník
Koordinátor distanční výuky
technická podpora

Veronika Frankenfeldova
Hospodářka školy

Dana Švábíková
Hlavní účetní

Kontaktní údaje pověřence GDPR:

Správce, Základní škola Novosedlice, okres Teplice , jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan
JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

 1. ID datové schránky 5b36car
 2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
 3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
 4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz