Odborné učebny

Hudebna - přízemí školy

NOVĚ VYBUDOVANÁ
Slouží nejen k povinné výuce hudební výchovy, ale je také využívána pro hodiny dramatické výchovy, nepovinných předmětů: sborový a přípravný zpěv atd.

Kuchyňka - přízemí školy

V současné době slouží nově vybudovaná učebna jako přípravná třída a je také využívána pro výuku vaření, jako součást pracovních činností. Byly zde zabudovány do nové linky kvalitní elektrospotřebiče a děti zde tráví hodiny vaření a výuky ke zdraví, kde se učí připravovat zdravé pokrmy. Dopoledne je zde učebna přípravné třídy.

Počítačová učebna - 1.patro

V rámci akce " Internet do škol " jsme získali 6 + 1 PC. Během dalším let se nám podařilo získat dalších 6 PC. Slouží k výuce pracovních činností - Práce s počítačem Informatiky, kroužků výpočetní techniky a internetu. Zároveň slouží pro výuku dalších předmětů s využitím výukového SW na matematiku, český jazyk, anglický a německý jazyk, výtvarnou výchovu, biologii - svět hmyzu, část rodinné výchovy - sexuální výchovu.

Jazyková učebna s interaktivní tabulí - 2.patro

NOVĚ ZAŘÍZENÁ
Učebna díky interaktivní tabuli může být využívána všemi vyučujícími a všemi třídami.

Chemie - 2.patro

Učebna využívaná na výuku přírodovědných předmětů: chemie, fyziky, přírodopisu a laboratorních prací. Nově zabudováno 12 počítačů. Vzhledem k dobrému elektronickému vybavení je učebna využívána i ostatními vyučujícími jiných předmětů.

Čítárna a knihovna – II.patro školy

Ve druhém patře školy je umístěna školní knihovna, která nabízí velké množství kvalitních knih jak pro individuální, tak pro společnou četbu. V současné době se upravuje knihovna, aby zde bylo vytvořeno příjemné relaxační prostředí a provádí se převedení inventarizace knih do veřejného systému Bakaláři.