Odborné učebny

Hudebna - přízemí školy

NOVĚ VYBUDOVANÁ
Slouží nejen k povinné výuce hudební výchovy, ale je také využívána pro hodiny dramatické výchovy, nepovinných předmětů: sborový a přípravný zpěv atd.

Hudebna Hudebna Hudebna
Hudebna

Kuchyňka - přízemí školy

V současné době slouží nově vybudovaná učebna jako přípravná třída a je také využívána pro výuku vaření, jako součást pracovních činností. Byly zde zabudovány do nové linky kvalitní elektrospotřebiče a děti zde tráví hodiny vaření a výuky ke zdraví, kde se učí připravovat zdravé pokrmy. Dopoledne je zde učebna přípravné třídy.

Kuchyňka Kuchyňka

Počítačové učebny, učebna přírodovědných předmětů
Jazyková učebna s interaktivní tabulí a učebna chemie

V rámci akce " Internet do škol " jsme získali 6 + 1 PC. Během dalším let se nám podařilo získat dalších 6 PC. Slouží k výuce pracovních činností - Práce s počítačem Informatiky, kroužků výpočetní techniky a internetu. Zároveň slouží pro výuku dalších předmětů s využitím výukového SW na matematiku, český jazyk, anglický a německý jazyk, výtvarnou výchovu, biologii - svět hmyzu, část rodinné výchovy - sexuální výchovu.

Učebna využívaná na výuku přírodovědných předmětů: chemie, fyziky, přírodopisu a laboratorních prací. Nově zabudováno 12 počítačů. Vzhledem k dobrému elektronickému vybavení je učebna využívána i ostatními vyučujícími jiných předmětů.

PC učebny PC učebny PC učebny
PC učebny PC učebny PC učebny

Čítárna a knihovna – II.patro školy

Ve druhém patře školy je umístěna školní knihovna, která nabízí velké množství kvalitních knih jak pro individuální, tak pro společnou četbu. Knihovna prošla na jaře 2017 velkou rekonstrukcí a nyní nabízí žákům i vyučujícím ZŠ NOVOSEDLICE příjemné relaxační prostředí. Provádí se také převedení inventarizace knih i převedení inventarizace knih do veřejného systému Bakaláři.

Knihovna Knihovna Knihovna
Knihovna Knihovna

Velká tělocvična

Velká tělocvična Velká tělocvična Velká tělocvična
Velká tělocvična

Malá Tělocvična

Malá Tělocvična Malá Tělocvična Malá Tělocvična
Malá Tělocvična Malá Tělocvična Malá Tělocvična