Vážení rodiče, zákonní zástupci!

11.4.2020

Situace s COVIDEM-19 nás všechny vrhla do nestandardní situace. Pro nás všechny je to náročný scénář. Vnímám to z vlastní zkušenosti rodiče, učitelky i ředitelky školy zároveň.

Velmi si Vážím práce svých zaměstnanců, kteří v této době tráví nad přípravou on-line výuky, nad jejím hodnocením, komunikací se žáky i s Vámi, mnohonásobně více času než při běžném chodu školy.

Zároveň si nesmírně vážím Vaší spolupráce a toho, jak ze svých pozic přistupujete k tomuto systému výuky. Dovedu si představit nelehké chvilky, které v rodinách mnohdy prožíváte. Zejména na 2. stupni, kdy se na vás valí požadavky z mnoha předmětů, může nastat chaos.

I my přemýšlíme, jak vám tuto situaci co nejvíce usnadnit. Proto jsme u 2. stupně zvolili cestu „Týdenních plánů“.

Od 14. 4. 2020 vždy první pracovní den v týdnu v 9h vyvěsí třídní učitel 6. – 9 . třídy na BAKALÁŘE – NÁSTĚNKA TŘÍDY přehled/sumář všech úkolů na daný týden. DÚ z výchov jsou dobrovolné!

Doufáme, že Vám tento přehled úkolů usnadní orientaci a tak i domácí výuku.

Stále mějte na paměti, že zdraví je na 1. místě a s úsměvem jde všechno lépe!:-)

Držíme Vám palce!!!

Mgr. Jana Hurdová
a celý tým pedagogů ZŠ Novosedlice

Organizace školního roku 2019/2020

Časové vymezení obou pololetí školního roku:

Začátek prvního pololetí – pondělí 2. 9. 2019
Konec prvního pololetí – čtvrtek 30. 1. 2020
Konec druhého pololetí – úterý 30. 6. 2020

Svátky, prázdniny a další volné dny ve školním roce 2019/2020:

Sobota 28. 9. 2019 – Den české státnosti
Podzimní prázdniny - úterý 29. října a středa 30. října 2020
Den boje za svobodu a demokracii: neděle 17. 11. 2019
Vánoční prázdniny: od pondělí 23. prosince 2019 a skončí ve pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne v pondělí 6. 1. 2020
Vyučování v 1.pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. 1. 2020
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020.
Jarní prázdniny: 2. 3. - 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.
Pondělí velikonoční: pondělí 13. 4. 2020

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. 7. 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Hezký školní rok 2019/2020 přeje tým ZŠ Novosedlice.