NABÍDKA KROŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Kroužky probíhají od října do května, žáci se hlásí u vedoucího konkrétního kroužku prostřednictvím papírové přihlášky.