Organizace školního roku 2018/2019

Časové vymezení obou pololetí školního roku:

Začátek prvního pololetí – pondělí 3. 9. 2018
Konec prvního pololetí – čtvrtek 31. 1. 2019
Konec druhého pololetí – pátek 28. 6. 2019

Svátky, prázdniny a další volné dny ve školním roce 2019/2019:

Pátek 28. 9. 2018 – Den české státnosti
Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Den boje za svobodu a demokracii: sobota 17. 11. 2018
Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
Vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny: 25. 2. - 3. 3. 2019
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.
Pondělí velikonoční: pondělí 22. 4. 2019

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Hezký školní rok 2018/2019 přeje tým ZŠ Novosedlice.