INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Ve čtvrtek dne 25. 1. 2018 se v budově „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje (hned za budovou České spořitelny na Mírovém náměstí a vedle modře natřeného hotelu Bohemia) v Ústí nad Labem uskuteční „ Den otevřených dveří gymnázia Fridricha Schillera v Pirně“. Akce se koná v době od 15.00 hod. v místnosti B 04, kde budou přítomni zástupci vedení školy z Pirny, kteří budou připraveni informovat o možnostech vzdělávání v binacionálním gymnáziu. Součástí akce budou dvě prezentace školy. První prezentace bude zahájena v 15. 00 hod., druhá v 16. 30 hod. Akci budou přítomni zástupci Letiště Drážďany, které je partnerem školy.

Každým rokem je ke vzdělávání do gymnázia Fridricha Schillera v Pirně přijato 15 českých žáků, kteří skládají přijímací zkoušku na Gymnáziu Děčín. Běžně do školy nastupují žáci po 6. třídě české základní školy, pokud se uvolní místa ve vyšších ročnících, pak se dodatečně přijímají žáci i do vyšších ročníků.

Pokud se český žák přihlásí ke vzdělávání v uvedeném gymnáziu, zůstává stále žákem té české základní školy, ze které se hlásí.

Zákonní zástupci zastupují žáky při podání přihlášky. V případě zájmu je tedy přítomnost zákonných zástupců nutná.

PaedDr. Mgr. Jan Kobliha
Krajský úřad Ústeckého kraje

Organizace školního roku 2017/2018

Časové vymezení obou pololetí školního roku:

Začátek prvního pololetí – pondělí 4. 9. 2017
Konec prvního pololetí – středa 31. 1. 2018
Konec druhého pololetí – pátek 29. 6. 2018

Svátky, prázdniny a další volné dny ve školním roce 2017/2018:

Čtvrtek 28. 9. 2017 – Den české státnosti
Pátek 29. 9. 2017 – ředitelské volno
Čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017 – podzimní prázdniny
Pátek 17. 11. 2017 – Den boje za svobodu a demokracii
Sobota 23. 12. 2017 až úterý 2. 1. 2018 – vánoční prázdniny
          (vyučování začne ve středu 3. 1. 2018)
Pátek 2. 2. 2018 – pololetní prázdniny
Pondělí 19. 2. až neděle 25. 2. 2018 – jarní prázdniny
Čtvrtek 29. 3. až pátek 30. 3. 2018 – velikonoční prázdniny
Pondělí 2. 4. 2018 – Pondělí velikonoční

Hlavní prázdniny

Začátek – sobota 30. 6. 2018
Konec – neděle 2. 9. 2018
Hezký školní rok 2017/2018 přeje vedení ZŠ Novosedlice