Školní družina


SPANÍ V DRUŽINĚ

22.04.2022

22.4. proběhlo čarodějnické přespání ve školní družince, kterého se účastnili žáci 1. a 4. oddělení. Pro děti byla na školní zahradě připravena čarodějnická stezka se zábavnými úkoly. Poté nás čekala magická diskotéka, spousta her a výborná večeře. Přespání se všem moc líbilo a určitě si jej rádi brzy zopakujeme.

SPANÍ V DRUŽINĚ

Za školní družinu Pavla Melzerová a Mirka Petrová

Karneval

Ve školní družině proběhl karneval. Děti i paní vychovatelky si to moc užily.

Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval Karneval
Karneval Karneval

Podzimní tvoření

Nový školní rok se pomalu rozjel a ve družinkách proběhlo podzimní tvoření. Užili jsme si to všichni - rodiče i děti a těšíme se na příští tvoření před Vánoci. A zde "malá ochutnávka" fotek (všechny fotografie naleznete na Facebooku naší školy ☺)

Podzimní tvoření Podzimní tvoření Podzimní tvoření
Podzimní tvoření Podzimní tvoření Podzimní tvoření
Podzimní tvoření Podzimní tvoření Podzimní tvoření
Podzimní tvoření Podzimní tvoření Podzimní tvoření
Podzimní tvoření Podzimní tvoření Podzimní tvoření
Podzimní tvoření

Letošní školní rok byl zahájen ve středu 1.9.2021

I v tomto školním roce 2021/22 se podařilo otevřít 4.oddělení. Zapsáno bylo 102 žáků a dětí z přípravných tříd - 01, 02; 1.tř.; 2.A,B; 3tř.;4.A,B a 5.tř. Děti a žáci byli rozděleni do 4. odd ŠD:

1.odd - počet 30 (01, ½ 1.tř. a ½ 3.tř.) – p. vych. Melzerová Pavla
2.odd - počet 27 (02, ½ 1.tř. a ½ 3.tř.) – p. vych. Mráčková Jana
3.odd - počet 25 (2.A,B) - p. vych. Cmíralová Eva
4.odd - počet 20 (4.A,B, 5.tř) – p. vych. Petrová Mirka

Pro děti je i v tomto školním roce připravený pestrý program (pokud epidemiologická situace dovolí): celodenní výlet, kino v Teplicích, botanická zahrada, tvoření s rodiči, zimní sportovní odpoledne, karneval, „pálení“ čarodějnic se spaním v šd, Den dětí s výměnným jarmarkem či barevný den.

Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím i novými kamarády. V jednotlivých odděleních se dozvěděly o celoroční hře od svých p. vychovatelek:

1. odd – Rok se zvířaty
2. odd – Za pohádkou kolem světa
3. odd – Zázraky přírody
4. odd – Říše zvířat

Věříme, že si tento školní rok pobyt ve školní družině společně užijeme a nebude přerušen ničím nečekaným.
Úspěšný školní rok 2021/22 vám i vašim dětem přejí vychovatelky ŠD

Školní družina a školní jídelna při ZŠ NOVOSEDLICE sídlí v samostatné budově - DRAHÉNSKÁ 10, NOVOSEDLICE.
Telefon do družiny - 733 413 744 - v provozu 6:00 - 7:30 hod, 12:00 - 16:00 hod.