Školní družina

Řád ŠD


Letošní školní rok byl zahájen ve středu 1.9.2021

I v tomto školním roce 2021/22 se podařilo otevřít 4.oddělení. Zapsáno bylo 102 žáků a dětí z přípravných tříd - 01, 02; 1.tř.; 2.A,B; 3tř.;4.A,B a 5.tř. Děti a žáci byli rozděleni do 4. odd ŠD:

1.odd - počet 30 (01, ½ 1.tř. a ½ 3.tř.) – p. vych. Melzerová Pavla
2.odd - počet 27 (02, ½ 1.tř. a ½ 3.tř.) – p. vych. Mráčková Jana
3.odd - počet 25 (2.A,B) - p. vych. Cmíralová Eva
4.odd - počet 20 (4.A,B, 5.tř) – p. vych. Petrová Mirka

Pro děti je i v tomto školním roce připravený pestrý program (pokud epidemiologická situace dovolí): celodenní výlet, kino v Teplicích, botanická zahrada, tvoření s rodiči, zimní sportovní odpoledne, karneval, „pálení“ čarodějnic se spaním v šd, Den dětí s výměnným jarmarkem či barevný den.

Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím i novými kamarády. V jednotlivých odděleních se dozvěděly o celoroční hře od svých p. vychovatelek:

1. odd – Rok se zvířaty
2. odd – Za pohádkou kolem světa
3. odd – Zázraky přírody
4. odd – Říše zvířat

Věříme, že si tento školní rok pobyt ve školní družině společně užijeme a nebude přerušen ničím nečekaným.
Úspěšný školní rok 2021/22 vám i vašim dětem přejí vychovatelky ŠD

Školní družina a školní jídelna při ZŠ NOVOSEDLICE sídlí v samostatné budově - DRAHÉNSKÁ 10, NOVOSEDLICE.
Telefon do družiny - 733 413 744 - v provozu 6:00 - 7:30 hod, 12:00 - 16:00 hod.