Školní družina

Řád ŠD


Pálení čarodějnic

Dne 30.4.2019 ve všech odděleních naší ŠD připomněly paní vychovatelky tradici pálení čarodějnic spojenou s filipojakubskou nocí.

Děti si zhotovily papírovou čarodějnici, pojmenovaly jí a těšily se na večerní oheň pod dohledem svých rodičů. Malování na obličej a mohly vyrazit na program v obci. Věříme, že si všichni řádně užili bez úhony. Hezké a klidné poslední dva měsíce školního roku přejí vychovatelky vašich dětí.

Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic

Velikonoce - již brzy

Dne 11.4. 2019 se v naší družince uskutečnilo prodloužené odpoledne pro děti a rodiče – VELIKONOCE - JIŽ BRZY

Rodiče i prarodiče dětí z prvního oddělení si vytvořili z připravených drobných předmětů velikonoční dekoraci, kde uplatnili estetické cítění. Děti vyrobily prasátko z uvařeného vejce a koleček párku.

Děti s rodiči ve druhém oddělení si vytvořili velikonoční věnečky a vybarvili sádrové odlitky a vajíčka.

Celé odpoledne bylo veselé, pohodové a věříme, že se všem líbilo.

Pohoštění – káva pro dospěláky a šťáva pro děti, tyčinky,brambůrky,pečená domácí buchta s kokosem a "minimazance"

Děkujeme všem zúčastněným a přejeme krásné , rozkvetlé

VELIKONOCE plné teplých dní.

Těšíme se na další spolupráci, vychovatelky ŠD

Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy
Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy
Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy
Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy
Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy
Velikonoce - již brzy Velikonoce - již brzy

MAŠKARNÍ REJ

21.2.2019

Dne 21.2.2019 v odpoledních hodinách proběhl v tělocvičně naší školy MAŠKARNÍ REJ

Každý účastník si vyzkoušel

 • hod na klauna Pepína
 • střelu do otvoru u zajíčka a krtečka
 • běh s pálkou a míčkem
 • hod na balonky klauna Fandy
 • hod kroužkem na tyč

Kolektivní hra – Barevná honěná a Lavina dětem pořádně rozproudily krev. Focení v těle klaunice Mařenky děti rozveselilo. Na závěr si děti zatančily. Diplomy, sladká odměna a pochvala za masku byly uděleny všem účastníkům tohoto zábavného odpoledne. Úsměvy a spokojené děti nám všem byly odměnou. Poděkování patří i zúčastněné babičce a maminkám za pomoc.

MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ
MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ
MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ
MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ MAŠKARNÍ REJ
MAŠKARNÍ REJ

Těšíme se na další spolupráci – kolektiv vychovatelek.

Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně

23.01. 2019

V prodlouženém odpoledni pro děti,nachystaly paní vychovatelky

souboj družstev v těchto disciplínách:

 • 1. Slalom na lyžích
 • 2. Jízda na saních
 • 3. Rychlobruslení

Na závěr byla velká „koulovačka“ obou družstev.

Rozzářené oči a nadšení všech dětí nám byly odměnou.

Každý ze zúčastněných dětí obdržel diplom – POCHVALU.

Za splnění soutěží si děti odnesly i malou sladkou odměnu.

Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně
Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně Zimní sporty – Netradičně v tělocvičně

Muzicírování

Ve středu 12.12.2018 byl pro děti připraven program

Muzicírování - prožitek hudbou

Pod vedením zkušené lektorky Mgr.Ivany Janovské si děti vyzkoušely hru na jednoduché nástroje i africké bubny.Postupně byly vtaženi do rytmů a zařádily si s Ivanou.

Výraz v tvářích dětí prozrazuje jejich nadšení.

Děkujeme všem…..

Muzicírování Muzicírování Muzicírování
Muzicírování Muzicírování Muzicírování

Minidrakiáda

Dne 26.11.2018 se uskutečnila na školním hřišti MINIDRAKIÁDA všech odd.ŠD

Počasí nám přálo,děti se vyřádily se svými minidráčky,které si vyráběly v odd.ŠD.

Červené tváře a radost se jim odrážela v obličeji.

Ve dnech 3.12. a 4.12.2018 bylo v ŠD prodloužené odpoledne s rodiči – VÁNOČNÍ ČAS

Ve všech odd.ŠD si mohli rodiče vyzkoušet svou rukodělnou zručnost,kterou pro ně p. vych. připravily.

 • 1.odd – minipříroda na kulatině
 • 2.odd. – andělíčci,magnetické stromečky
 • 3. odd. – společně pekli,vykrajovali a zdobili linecké cukroví

Poděkování patří mamince Laury S. ze druhé třídy,která se ujala zdobení perníčků.

Skvělá atmosféra po oba dva dny byla odměnou nám všem.

Na další spolupráci s rodiči se těší vychovatelky vašich dětí.

Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda Minidrakiáda
Minidrakiáda Minidrakiáda

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ VE ŠD

Zákonní zástupci nahlašují příchod žáka do ŠD
(zvonek s kamerou u dveří) a nevstupují do budovy.

Při vyzvedávání žáka je postup stejný – zvonkem u dveří nahlásí zákonný zástupce:

 • své příjmení
 • jméno a příjmení žáka
 • třídu a vyčkají před budovou na příchod svého dítěte

Žáci jsou na začátku školního roku a v průběhu školního roku poučeni o tom, že neodchází s jinou osobou než s tou, která ho má vyzvedávat. (Záznam je vždy zapsán do třídní knihy ŠD.)

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Letošní školní rok byl zahájen v pondělí 3.9.2018

Bylo přihlášeno 78 dětí a žáků z přípravných tříd 01,02 ,1.A,B, 2.a 3. Třídy.

Děti a žáci byli rozděleni do 3.odd ŠD :

1.odd - počet 27 – p. vych. Kelichová Vlasta
2. odd - počet 27 – p. vych. Mráčková Jana
3.odd - počet 24 – p. vych. Baníková Erika

Pro děti v tomto školním roce je připravený pestrý program,výlet,solná jeskyně,hudební odpoledne,kino Galerie i tvoření s rodiči.

4.10. 2018 proběhlo setkání na tvořivém odpoledni s rodiči a dětmi.

Po uvítání rodičů písničkou od dětí – „Trpaslíci“ se děti odebrali s rodiči do svého oddělení,kde bylo připraveno pohoštění.

V 1. odd tvořily děti – Perníkovou mašinku a vajíčkovou žabku.

Rodiče si vyrobily koláž do kuchyně,tzv. NEZAPOMEŇ.

Ve 2. odd si děti připravovaly ZELENINOVÉ dobroty a jejich rodiče si zhotovili PODZIMNÍ rámeček na foto.

Příjemné odpoledne jsme ukončili v 18 hod,výrobky si všichni odnesli domů.

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019
ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Na další spolupráci se těší vychovatelky vašich dětí.

Školní družina a školní jídelna při ZŠ NOVOSEDLICE sídlí v samostatné budově - DRAHÉNSKÁ 10, NOVOSEDLICE.
Telefon do družiny - 733 413 744 - v provozu 6:00 - 7:30 hod, 12:00 - 15:30 hod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Poskytuje výchovu a naplnění volného času žáků 1.stupně ZŠ ( mimořádně žáků 2.stupně ).

Provoz ŠD : pondělí - pátek : 6,00 - 8,00 a 11,30 - 16,00 hodin.

Kapacita ŠD je 50 žáků rozdělených do 2 oddělení.
Hlavním cílem je vést děti k takové činnosti, která výrazně přispívá k rozvoji citové stránky dětí, jejich zájmů, odstranění únavy z vyučování a hodnotnému naplnění volného času.
Styk s rodiči dětí je umožněn vychovatelkám při příchodech a odchodech žáků, nebo písemnou formou.

Základní škola Novosedlice,okres Teplice, příspěvková organizace
Vrchoslavská 88,417 31 Novosedlice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Č.j.: 6 /2008
Vypracoval:Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka školy
Schválil:Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá platnosti ode dne:1.7.2008
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:1.9.2008

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

1. Přihlašování a odhlašování

 1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 4. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

 1. Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
 2. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině v Novosedlicích na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2008. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
 3. Ve výjimečných případech může být úplata žákovi snížena nebo prominuta. Výjimka bude posuzována individuálně na základě žádosti rodičů ředitelstvím školy, zpravidla na jeden rok. (117/1995 Sb.)

3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 1. Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
 2. Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
 3. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

4. Podmínky úplaty

 1. Úplata je splatná měsíčně předem, nejpozději do 6. dne měsíce, na který je příspěvek vybírán.
 2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 4. Výše úplaty zůstává v průběhu školního roku stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny. (mimo období hlavních prázdnin – příspěvek se vybírá pouze 10 měsíců)

5. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy
 3. Zrušuje se předchozí znění Obecně závazné vyhlášky číslo 9/1999 Obce Novosedlice. ze dne 1.9.1999. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem :1.9.2008

V Novosedlicích dne 30.5.2008

titul, jméno, příjmení
ředitel školy

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Základní škola Novosedlice, okres Teplice
Vrchoslavská 88, 417 31 Novosedlice

Č.j.: 9 /2008

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

V Novosedlicích dne 1.9.2008

Příloha č. 2 - Prominutí úplaty
když žadatel má dítě v pěstounské péči

Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: /2006

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 165, odst. (2), písmena i) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině podle § 11, odst. (3), písmene b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

promíjím na období 1.1.2005 - xx.x.2005.

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí úplaty.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu (uvést adresu) do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V ________ dne__________

(podpis)

titul, jméno, příjmení
ředitel školy

úřední (kulaté) razítko