Školní družina

Řád ŠD


Výlet

Ani zamračené počasí nás od našeho záměru neodradilo. Navštívili jsme ústeckou zoologickou zahradu. Ano - každý už tam někdy byl, ale přesto nás potkaly nové zážitky - třeba potkat slona tváří v tvář není úplně běžná věc. Zaujala nás nejen zvířata. V areálu jsou krásná hřiště, na kterých se děti pěkně vyřádily. Vrátili jsme se unaveni, ale spokojeni a už se těšíme na příští školní rok.

Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet
Výlet Výlet Výlet

Oslava Dne dětí

I v letošním náročném školním roce proběhla oslava Dne dětí. Děti si zasoutěžily a zahrály si spoustu her. Nakonec si všichni odnesly drobné dárečky a něco malého na zoubek. Moc jsme si to s dětmi užily a teď se těšíme na celodenní výlet.

Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí Oslava Dne dětí
Oslava Dne dětí

Čarodějnické odpoledne

Ani ve školní družině jsme nezapomněli na svátek všech čarodějů a čarodějnic.Na školním hřišti děti hledaly a "vařily" lektvary, luštily hádanky, skládaly Ježibabu na obrázcích, trénovaly hod na cíl, nebály se prolézat obří pavučinou a nacházet havěť, kterou mají čarodejnice v oblibě. Všichni jsme si odpoledne pořádně užili!!

Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne Čarodějnické odpoledne
Čarodějnické odpoledne

Jarní svátky

Když se březen vydaří,
je to krásné předjaří.
Když se přijdeš trochu venku,
hned narazíš na sněženku.
Ptáci si už zpívají,
příchod jara vítají.
Už aby tu jaro bylo,
sluníčko nás potěšilo.

Družina

Krásné jarní svátky přejí vychovatelky vašich dětí

Masopust

Na konci měsíce února proběhl ve družinkách masopust... Sice jsme nemohli být všichni spolu,ale i tak si to nakonec děti užily.

Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust
Masopust Masopust Masopust

Sněhohrátky

Poslední sněhohrátky v letošním školním roce.

Sněhohrátky Sněhohrátky Sněhohrátky
Sněhohrátky Sněhohrátky Sněhohrátky
Sněhohrátky Sněhohrátky Sněhohrátky
Sněhohrátky Sněhohrátky Sněhohrátky
Sněhohrátky Sněhohrátky Sněhohrátky

Ve sněhu je nám fajn ...

Ve sněhu je nám fajn ... Ve sněhu je nám fajn ... Ve sněhu je nám fajn ...

Školní družina

Vánoční tvoření v jednotlivých skupinách. Přejeme klidný nový rok 2021.

Školní družina Školní družina Školní družina
Školní družina Školní družina Školní družina
Školní družina Školní družina Školní družina
Školní družina Školní družina Školní družina
Školní družina Školní družina Školní družina
Školní družina

Vychovatelky vašich dětí

LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA

23. listopadu

23. listopadu se uskutečnila upravená, každoroční soutěž s dráčkama. Letošní školní rok nám opět uzavřeli školu na pět týdnů kvůli Covidu, proto po uvolnění dětí do škol jsme s dětmi vyrobily malé dráčky v jednotlivých odděleních. Na školním hřišti, v oddělených skupinách, se děti proběhly a provětraly své draky. Děti z 01 a 02 zůstaly ve družině, kde si s draky hrály.

Tak i přes tuto překážku si mohly vyrobit a užít odpoledne s dráčkem.

Věříme, že další připravované akce budou již v obvyklém režimu a všichni si je užijeme.

LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA
LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA
LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA
LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA LISTOPADOVÁ DRÁČKIÁDA

Vychovatelky vašich dětí

Barevný podzim

Babí léto nám už končí, nastal konec září a s ním přichází barevný podzim. Děti se již seznámily, proto jsme pro ně na čtvrteční odpoledne – 24.9.2020 - připravili první společnou soutěž a to pohybovou hru – NA ČÍSLA.Školní hřiště posloužilo jako „tabule“ a děti si tuto hru, která prověřila jejich rychlost a pozornost, užívaly. Jejich zapálení pro hru, veselé úsměvy a fandění slabším kamarádům nám byly odměnou.

Za pěkné odpoledne děkují vychovatelky vašich dětí.

Barevný podzim Barevný podzim Barevný podzim
Barevný podzim Barevný podzim Barevný podzim
Barevný podzim Barevný podzim Barevný podzim
Barevný podzim Barevný podzim Barevný podzim

Letošní školní rok byl zahájen v úterý 1.9.2020

V tomto školním roce 2020/21, pro velký zájem, se povedlo otevřít 4.oddělení. Zapsáno bylo 103 dětí a žáků z přípravných tříd - 01, 02; 1.A, B; 2.tř.; 3.A, B a 4.tř. Děti a žáci byli rozděleni do 4. odd ŠD:

1.odd - počet 27 ( 01, 1.B, 2.tř. 3.B) – p. vych. Kelichová Vlasta
2. odd - počet 25 ( 02, 1.B, 3.A) – p. vych. Mráčková Jana
3.odd - počet 27 – ( 1.A, 2tř.) - P. vych. Cmíralová Eva
4.odd - počet 24 – ( 3.A,B, 4.tř) – p. vych. Krestová Lenka

Pro děti v tomto školním roce je připravený pestrý program: celodenní výlet, hudební odpoledne – bubnování, kino Galerie, tvoření s rodiči, retrohrátky na školním hřišti, zimní sportovní odpoledne, karneval, Den dětí s výměnným jarmarkem. Během měsíce září se děti seznamovaly s prostředím i novými kamarády. V jednotlivých odděleních se dozvěděly o celoroční hře od svých p. vychovatelek:
1. odd – Rok s včelkou Májou
2. odd – Víly a skřítkové
3. odd – Kouzelníci
4. odd – Známe svou vlast
Věříme, že si tento školní rok pobyt ve školní družině společně užijeme a nebude přerušen ničím nečekaným.

Úspěšný školní rok 2020/21 vám i vašim dětem přejí vychovatelky ŠD

Školní družina a školní jídelna při ZŠ NOVOSEDLICE sídlí v samostatné budově - DRAHÉNSKÁ 10, NOVOSEDLICE.
Telefon do družiny - 733 413 744 - v provozu 6:00 - 7:30 hod, 12:00 - 15:30 hod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Poskytuje výchovu a naplnění volného času žáků 1.stupně ZŠ ( mimořádně žáků 2.stupně ).

Provoz ŠD : pondělí - pátek : 6,00 - 8,00 a 11,30 - 16,00 hodin.

Kapacita ŠD je 50 žáků rozdělených do 2 oddělení.
Hlavním cílem je vést děti k takové činnosti, která výrazně přispívá k rozvoji citové stránky dětí, jejich zájmů, odstranění únavy z vyučování a hodnotnému naplnění volného času.
Styk s rodiči dětí je umožněn vychovatelkám při příchodech a odchodech žáků, nebo písemnou formou.

Základní škola Novosedlice,okres Teplice, příspěvková organizace
Vrchoslavská 88,417 31 Novosedlice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Č.j.: 6 /2008
Vypracoval:Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka školy
Schválil:Mgr. Ilona Svobodová
ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá platnosti ode dne:1.7.2008
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:1.9.2008

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

1. Přihlašování a odhlašování

 1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
 3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
 4. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

 1. Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
 2. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině v Novosedlicích na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2008. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
 3. Ve výjimečných případech může být úplata žákovi snížena nebo prominuta. Výjimka bude posuzována individuálně na základě žádosti rodičů ředitelstvím školy, zpravidla na jeden rok. (117/1995 Sb.)

3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 1. Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
 2. Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
 3. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

4. Podmínky úplaty

 1. Úplata je splatná měsíčně předem, nejpozději do 6. dne měsíce, na který je příspěvek vybírán.
 2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
 4. Výše úplaty zůstává v průběhu školního roku stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny. (mimo období hlavních prázdnin – příspěvek se vybírá pouze 10 měsíců)

5. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. O kontrolách provádí písemné záznamy
 3. Zrušuje se předchozí znění Obecně závazné vyhlášky číslo 9/1999 Obce Novosedlice. ze dne 1.9.1999. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem :1.9.2008

V Novosedlicích dne 30.5.2008

titul, jméno, příjmení
ředitel školy

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Základní škola Novosedlice, okres Teplice
Vrchoslavská 88, 417 31 Novosedlice

Č.j.: 9 /2008

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

V Novosedlicích dne 1.9.2008

Příloha č. 2 - Prominutí úplaty
když žadatel má dítě v pěstounské péči

Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: /2006

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________ (jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 165, odst. (2), písmena i) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině podle § 11, odst. (3), písmene b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

promíjím na období 1.1.2005 - xx.x.2005.

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí úplaty.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu (uvést adresu) do 15 dnů ode dne jeho doručení.

V ________ dne__________

(podpis)

titul, jméno, příjmení
ředitel školy

úřední (kulaté) razítko