Školní jídelna

JÍDELNÍČEK

Školní jídelna zajišťuje stravu (oběd) pro přibližně 200 strávníků:

  • žáky ZŠ
  • zaměstnance ZŠ a MŠ
  • cizí strávníky
Kapacita ŠJ je 230 strávníků.
Rovněž zajišťuje stravu (přesnídávku, oběd a svačinu) pro děti MŠ ČTYŘLÍSTEK.

Výdej obědů:11:30 - 14:00
Úřední hodiny:06:00 - 14:30

Ceny obědů od 1.09.2014

Školní jídelnaPřesnídávkaObědSvačinaCelý den
MŠ 3-6 let8 Kč16 Kč7 Kč31 Kč
MŠ 7-10 let8 Kč18 Kč7 Kč33 Kč
ZŠ 3-6 let 16 Kč16 Kč
ZŠ 7-10 let 18 Kč18 Kč
ZŠ 11-14 let 20 Kč20 Kč
ZŠ 15 a více let 22 Kč22 Kč
Zaměstnanci MŠ 22 Kč22 Kč
Cizí strávníci* 48 Kč48 Kč
* 21 Kč - potraviny, 16 Kč - MN, 8 Kč - PN        

Ve ŠD a ŠJ se nám daří vytvářet téměř rodinné prostředí,učíme děti správnému stolování a dodržování pitného režimu,snažíme se s dětmi co nejvíce komunikovat, společně plníme jejich přání. A také se zabýváme tím, co děti trápí a jaké mají problémy.

Děti chodí do ŠD a ŠJ rády.