1. Přípravná třída

Ústecký dětský zub je zdravý zub

Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub
Ústecký dětský zub je zdravý zub Ústecký dětský zub je zdravý zub

Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy

Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy
Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy Rodinný čtyřboj - 130. výročí založení školy

Třídní strom - JILM

Třídní strom - JILM Třídní strom - JILM

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 01 2016/2017

V letošním roce bylo do 1. přípravné třídy přihlášeno celkem 13 žáků, z toho 3 dívky.

Během roku jsme procvičovali řadu dovedností, které jim mají usnadnit vstup do první třídy, jako například různá grafomotorická cvičení pro uvolnění ruky, poznávání čísel a počtu do 10, porovnávání, logopedické chvilky, slabikování, určovaní první hlásky… Zároveň je samozřejmostí rozvoj v oblasti tělesné výchovy v tělocvičně i na školním hřišti. Řadu obrázků i výtvorů si děti odnesly z hodin výtvarné a pracovní výchovy i z projektových dnů. Naučili jsme se řadu nových básní a písní. Celkem 10 dětí absolvovalo plavecký výcvik, odkud si odnesly Mokré vysvědčení. Všichni docházeli do kroužku anglického jazyka pod vedením p. Heleny Müllerové, kde se naučili hravou formou základní slovíčka.

Společně jsme pracovali na několika projektech, během kterých děti získávaly zábavnou formou nové znalosti a dovednosti – Ústecký dětský zub je zdravý zub, Zdravá výživa, Vánoce, Zdravý životní styl.

Všichni žáci si za svou celoroční práci odnesli pamětní list a drobné dárečky, jako vzpomínku na přípravnou třídu.

Kvetoucí stromy

Kvetoucí stromy

Poznáváme přírodniny hmatem

Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem
Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem
Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem Poznáváme přírodniny hmatem
Poznáváme přírodniny hmatem

Hruška a list s červíky

Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky
Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky
Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky
Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky
Hruška a list s červíky Hruška a list s červíky

Tvoříme - Jaro

Tvoříme - Jaro Tvoříme - Jaro Tvoříme - Jaro
Tvoříme - Jaro Tvoříme - Jaro Tvoříme - Jaro

Prší

Prší Prší Prší
Prší Prší Prší
Prší Prší Prší
Prší Prší Prší
Prší Prší

Šnečci

Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci Šnečci
Šnečci Šnečci

Plavání

Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání Plavání
Plavání Plavání

Skládáme z kaštánků

Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků
Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků
Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků
Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků
Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků Skládáme z kaštánků
Skládáme z kaštánků

Masopust - karneval

Masopust - karneval

MDŽ

MDŽ

Den matek

Den matek

Naše první "vysvědčení"

Naše první

Besip

Besip Besip Besip
Besip Besip Besip
Besip Besip Besip
Besip Besip Besip
Besip

Den dětí

Den dětí Den dětí Den dětí
Den dětí Den dětí Den dětí
Den dětí Den dětí

Předškoláček 2017

Tvorba pampeliškového sluníčka, seznámení s jednotl.tř.stromy, Velikonoční výzdoba třídního stromu jinanu i s rodiči, zpěv písní k vítání jara.

Předškoláček 2017 Předškoláček 2017 Předškoláček 2017
Předškoláček 2017

PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
NA 1.STUPNI ZŠ NOVOSEDLICE

4.dubna proběhl na ZŠ Novosedlice mezitřídní projektový den zaměřený na zdravý životní styl, který je této škole vlastní ☺.

Každá p.učitelka od 0.(přípravné tř.) do 5.třídy si připravila program ve své třídě pro různé věkové skupiny žáků od 5ti do 10ti let.

V přípravné třídě se hovořilo o hygieně při přípravě ovoce a zeleniny. Děti si po té vyzkoušely přípravu ŠOPSKÉHO SALÁTU pod vedením p.učitelky Drážďanské.

V první třídě u p.uč.Hurdové si poslechli žáci pohádku o městečku Hranolkov, kde lidé bojují se zdravotními. Po té vymýšleli, jak by se dalo obyvatelům Hranolkova pomoci, aby byli zdraví a cítili se dobře. Další činností bylo rozlišování zdravých a nezdravých potravin, vhodných a nevhodných činností v životě každého člověka formou „běhací aktivity“. Děti se také pochlubily svými sportovními vzory, které nebyly jen z řad známých sportovců, ale dokonce z řad svých kamarádů a spolužáků ☺!!!

Ve 2. třídě si děti s p. učitelkou Světlákovou povídaly o rybách, jakožto o nejzdravějším masu s řadou vitamínů, které se neztratí ani úpravou (na rozdíl např. od zeleniny). Ve skupinách skládaly rozstříhané obrázky ryb, rozdělovali kartičky s rybami na jedince mořské a sladkovodní.

Z klíčových slov žáci usuzovali, co by mohli mít společného s rybami a člověkem. Cílem byla základní orientace v "jedlých" rybách, dále pak to, že rybí tuk je tukem žádaným (aby se nebáli, že je ryba nezdravá, když je tučná). Získali také informace o vitamínech (A, D, omega3 - mastné kyseliny, jód), které mají velký vliv na náš mozek (paměť), zrak a vývoj malých dětí během těhotenství. Nejmenší děti pak zpívaly o rybách písničky.

3.třída čekala na děti se třemi stanovišti. P.učitelka Budková připravila přiřazování obrázků k názvům sportu, anglicko- české pexeso s ovocem a zeleninou a u třetího stanoviště tvořily děti vyvážený jídelníček.

P.učitelka Weidlichová zvolila téma „Bakterie a viry“. S dětmi si povídala o bakteriích ,,hodných" (kde se vyskytují, jak nám pomáhají) a ,,zlých" (nejčastější nemoci, které způsobují a boj proti nim), o přípravě jídel v kuchyni, o kvalitě potravin a dodržování hygieny. Zmínka byla i o antibiotikách, potažmo o penicilinu a jeho objeviteli. Činnosti byly přizpůsobeny dvěma věkovým kategoriím. Menší děti hrály pexeso, větší děti si na závěr vyplnily kvíz.

P.učitelka Křepelová (5.třída) si připravila sportování v tělocvičně, kde se soutěžilo v družstvech.

Žáci novosedlické školy nahlédli na téma Zdravého životního stylu mnoha pohledy a jistě se v tento projektový den obohatili mnoha užitečnými vědomostmi. ☺

Za organizaci dne děkujeme Bc.Míše Lukešové a Bc. Janě Budkové.

Mgr. Jana Hurdová

PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

30.9.2016 - Ovoce a zelenina

30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina
30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina
30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina
30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina
30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina 30.9.2016 - Ovoce a zelenina

29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa

29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa
29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa
29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa
29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa
29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa 29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa
29.9.2016 - Zdravá a nezdravá výživa

22.9.2016 - Houby v listí

22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí
22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí
22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí
22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí 22.9.2016 - Houby v listí
22.9.2016 - Houby v listí

15.9.2016 - Ježci v listí

15.9.2016 - Ježci v listí

12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub

12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub
12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub 12.9.2016 - Ústecký dětský zub je zdravý zub