Učíme se v zahradě

Počátek proměny školní zahrady byl v roce 2007, kdy se ZŠ Novosedlice přihlásila k celosvětové kampani „ Miliarda stromů pro planetu Zemi.“ Každá třída vysadila strom a od té chvíle vede jeho rodokmen. V rámci projektu MŽP „Učíme se v přírodě“ byla vybudována zahradní učebna, školní arboretum, naučná stezka dle školního vzdělávacího plánu ZŠ a nová vodní plocha vhodná pro pozorování vodních živočichů.Projekt finančně podpořil zřizovatel školy ZŠ Novosedlice a sponzoři. Školní zahrada se stala místem názorného poznávání přírody a výuka žáků probíhá v přirozeném prostředí.
A jak vše probíhalo?

Terénní úpravy školní zahrady byly provedeny tak, aby mohl být prostor využit pro environmentální výuku, odpočinek žáků, mimoškolní aktivity i prostor pro zapojení veřejnosti přímo v přírodě. Byla připravena plocha pro sezení i zastřešený altán.

Na školním pozemku byly instalovány panely v rámci naučné stezky: o léčivkách v našem okolí, kompostování, stavbě rostlinného těla, naší zahradě, drobných živočiších a hmyzích hotelích a o dřevinách v našem okolí.

Žáci dělali nejrůznější výtvarné práce s tematikou hmyzích hotelů. Některé v rámci výtvarné soutěže, některé se staly materiálem pro výrobu naučných tabulí. Žáci 1. stupně se hmyzími hotely zabývali i v hodinách českého jazyka. Z jejich prací i z prací starších žáků potom vznikla výstava v prostorách školy.

Učitelé připravili materiály, které vás budou zahradou provázet.

Žáci vyrobili úkryt pro hmyz „hmyzí hotel“, při kterém vznikaly výtvarně zajímavé struktury.

Třeťáci do zahrady instalovali krmítka pro ptáky. Zahrada poskytuje prostor i pro další drobné stavbičky. Přibudou i budky? Budou u nás na zahradě vyváděna ptačí mláďata?

Na školní zahradě vznikl pracovní prostor se třemi kruhovými stoly. Obec přispěla významnou částkou na jeho budoucí zastřešení a vybavení sedátky.

Po dokončení podstatných prací byla školní zahrada otevřena „DNEM PRO ZAHRADU“. Prezentoval se průběh projektu, prohlížela se výstava i zahrada, byly oceněny výtvarné práce, zpívalo se v tělocvičně, přišel i pan starosta. Ve všech třídách proběhlo prezentování průběhu projektu a činností s projektem spojených. Byly vystaveny výtvarné práce, které vznikly v rámci projektu, a žáci všech tříd si je mohli prohlédnout.

Žáci všech tříd si prohlédli, jak vypadá školní zahrada po proměně v učebnu v zahradě. Oceňovaly se nejlepší výtvarné práce. V tělocvičně dětem 1. stupně „zahrada poděkovala“ za všechny provedené úpravy.

I po slavnostním otevření zahrady a po uzavření první části projektu úpravy a práce na naší učebně dál pokračovaly. Na jaře roku 2014 byla zastřešena pracovní plocha a ke stolům přibyla sedátka. Stavbu altánu financovala obec Novosedlice. Dalším významným prvkem, který vznikl na jaře roku 2014 je vodní plocha. Jako základ byla použita původní kamenná vana. Vybudování vodního prvku financovala firma DPD. Do zahrady přibyla další pětice naučných tabulí, které mapují další složky živé přírody v okolí Novosedlic, ale i přírodu neživou, kulturní památky a dějiny naší obce. Tvorba výtvarné části tabulí je téměř výhradně prací našich žáků.

V altánu se děti, ale i veřejnost, mohou dovědět něco víc o stromech na naší zahradě. Rostoucí učebna se zvláště v teplých jarních dnech začala plnit žáky, kteří využívají všechny její části. Velcí i malí se učí v příjemném stínu altánu. Pozorujeme vodní plochu a život, který se zde postupně usazuje. Žáci si osvojují některé praktické dovednosti v hospodářské části zahrady. Urodily se pěkné ředkvičky a rukola.

Naučná stezka začíná být využívána jako zdroj informací ve vyučovacích hodinách. A určitě je i inspirací například pro hodiny výtvarné výchovy.

Na konci školního roku 2013/2014 jsme se o radost z nově obnovené zahrady podělili s rodiči a občany obce Novosedlice. Uspořádali jsme Den otevřených dveří pod širým nebem. Pěvecké sbory Zvoneček a Rolnička zazpívaly a zatančily paní ředitelka Mgr. Ilona Svobodová a pan starosta Karel Kalaš pohovořili o projektu, přestřihli pásku a žáci prováděli občany a rodiče novou naučnou stezkou, přírodní učebnou i budovou školy, kde byla připravena prezentace o projektu „Učíme se v zahradě“. Celé odpoledne se vydařilo, škola získala mnoho pochvalných uznání za skvělý nápad i dobře vykonanou praci.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhali.

Mgr. Ilona Svobodová, Ředitelka ZŠ Novosedlice

UČEBNA V ZAHRADĚ - ARBORETUM

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
24.6.2014

Program dne otevřených dveří

16:00 – Slavnostní zahájení, uvítání hostů
16:10 – Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Novosedlice Zvoneček a Rolnička
16:35 – Komentovaná prohlídka nové naučné stezky v zahradě
16:45 – Prohlídka učebny v zahradě
17:00 – Den otevřených dveří školy, interaktivní prezentace k projektu „Učebna v zahradě“

Finančně nám pomohli

NAUČNÁ STEZKA

Čítá deset tabulí většinou s přírodopisnou tematikou. Lze se zde však dozvědět i něco o historii Novosedlic.


HMYZÍ HOTELYPředstavu o hmyzích hotelech si žáci vytvářeli prostřednictvím koláží i jiných výtvarných prací v hodinách Vv.

Hmyzí hotel na naší zahradě vyskládali rozličnými materiály žáci I. i II. stupně naší školy.

Také kresby na naučných tabulích jsou většinou prací našich žáků.

VODNÍ PLOCHAV umělém jezírku se pomalu začínají rozrůstat vysazené vodní rostliny a usazují se zde různí drobní vodní živočichové.

TŘÍDNÍ STROMY


Každý třídní kolektiv pečuje na školní zahradě o jeden ze stromů, které byly vysazeny v roce 2007 v rámci projektu „Miliarda stromů pro planetu Zemi“.
Pozorování a forografie jsou pak uchovávány v kronikách těchto stromů.

ALTÁN A UČEBNA V ZAHRADĚNa 24 špalcích rozestavených okolo 3 kruhových stolů mohou žáci v zahradě pohodlně pracovat. Na tabulkách umístěných v altánu se žáci mohou dozvědět leccos o stromech naší zahrady.

UŽITKOVÁ ČÁSTČtyři záhony nabízejí prostor pro pěstování nejrůznějších rostlin využívaných člověkem.