Výchovný poradce

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Lebrová
Výchovný poradce, etoped, speciální pedagog, logoped

Konzultační hodiny:Středa:   07:30 - 12:20
Čtvrtek:   10:55 - 11:40
                13:30 - 14:00

Kancelář výchovného poradce – 1. patro naproti sborovně
Termín je vhodné si dohodnout předem telefonicky na čísle 417539857. Je možné po dohodě stanovit i náhradní termín konzultace

Prevence
p. Helena Müllerová - prevence, preventivní tým

Konzultační hodiny:Úterý: 11:40 – 13:30

Kancelář výchovného poradce – 1. patro naproti sborovně
Konzultace je vhodné si domluvit předem na telefonním čísle 417539857

Inkluze
Mgr. Marie Křepelová – inkluze

Konzultační hodiny:Úterý: 10:55 – 11:40

Kancelář výchovného poradce – 1. patro naproti sborovně
Konzultace je vhodné si domluvit předem na telefonním čísle 417539857