Výchovný poradce

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Lebrová
Výchovný poradce, etoped, speciální pedagog, logoped

Konzultační hodiny:Středa:   10:00 - 12:00
Středa:   13:00 - 15:00

Kancelář výchovného poradce – 2. patro vlevo na konci chodby
Termín je vhodné si dohodnout předem telefonicky na čísle 417 539 857.
Je možné po dohodě stanovit i náhradní termín konzultace

Prevence
Bc. Helena Müllerová - prevence, preventivní tým

Konzultační hodiny:Čtvrtek: 11:40 – 13:30

Kancelář výchovného poradce – 1. patro vpravo na konci chodby
Konzultace je vhodné si domluvit předem na telefonním čísle 417 539 857

Inkluze
Mgr. Marie Křepelová – inkluze

Konzultační hodiny:Čtvrtek: 11:55 – 12:30

Učebna 3. třídy – 1.patro (naproti schodišti pro žáky)
Konzultace je vhodné si domluvit předem na telefonním čísle 417 539 857