Projekt EU - Peníze školám

ZŠ Novosedlice se zapojila do celostátního projektu EU Peníze školám.

Název operačního programu:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Název oblasti podpory:Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Název projektu:Škola pro všechny
Zahájení projektu:1.1.2011
Datum ukončení projektu:30.6.2013 (předpoklad)

Projekt je zaměřen na:

 1. Vytvoření portfolia výukových materiálů (VM) a digitálních učební materiálů (DUM), které využívají moderní ICT technologie – interaktivní výuka.
 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) v různých oblastech (čtenářská gramotnost,přírodovědná gramotnost, inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků, ICT).
 3. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií pro žáky s velkým zájmem o informatiku a výpočetní techniku.
 4. Prevence rizikového chování – ucelený program zaměřený na prevenci šikany.
 5. Obnova technického vybavení školy. Z projektu bude vybaveno několik tříd novými interaktivními tabulemi. Pedagogům byly zakoupeny notebooky pro potřebu vytváření inovativních materiálů (VM, DUM).

V rámci povinné reklamy projektu budou poskytovány tyto služby:

 1. Pro potřebu všech zájemců z řad široké veřejnosti pedagogů a rodičů budou vytvořené ŠABLONY (DUM) průběžně zveřejňovány na www stránkách školy
 2. Další informace o vytvořených inovativních materiálech (VM) bude poskytovat celý projektový tým ZŠ Novosedlice:

Hlavní manažer projektu:
Mgr.Ilona Svobodovásvobodova@zsnovosedlice.cz(šablona II/2)
Manažer aktivit:
Mgr.Květa Holubováholubova.zsnovosedlice@seznam.cz(šablona II/2)
Mgr.Jana Lebrováj.lebrova@seznam.cz(šablona I/2)
Mgr.Lucie Masárovákaftanova.zsnovosedlice@seznam.cz(šablona I/2, III/2)
Mgr.Pavel Bejčekbejcek.zsnovosedlice@seznam.cz(šablona III/2, V/2)
Mgr.Lenka Weidlichováweilen@seznam.cz(šablona III/2, V/2)
Mgr.Martin Honhon.zsnovosedlice@seznam.cz(šablona III/2,V/2, III/1)
Mgr.Danuše Škarydováskarydova@seznam.cz(šablona VII/1)
Stanislav Bartůněk,
Josef Haupt
bartunek.zsnovosedlice@seznam.cz(šablona V/2)

 1. Informace o prevenci v rámci projektu EU Peníze školám
  Mgr.Danuše Škarydová
 2. Vytvořené ŠABLONY – digitální archiv DUM

Mgr. Lenka Weidlichová – III/2
ČJ3-III2- 1C EU OPVKČJ3-III2-11C EU OPVK
ČJ3-III2-  2C EU OPVK ČJ3-III2-12C EU OPVK
ČJ3-III2-  3C EU OPVK ČJ3-III2-13C EU OPVK
ČJ3-III2-  4C EU OPVK ČJ3-III2-14C EU OPVK
ČJ3-III2-  5C EU OPVK ČJ3-III2-15C EU OPVK
ČJ3-III2-  6C EU OPVK ČJ3-III2-16C EU OPVK
ČJ3-III2-  7C EU OPVK ČJ3-III2-17C EU OPVK
ČJ3-III2-  8C EU OPVK ČJ3-III2-18C EU OPVK
ČJ3-III2-  9C EU OPVK ČJ3-III2-19C EU OPVK
ČJ3-III2-10C EU OPVK ČJ3-III2-20C EU OPVK
 
Mgr. Pavel Bejček – III/2
Z7-III2- 1A EU OPVKZ7-III2-11A EU OPVK
Z7-III2- 2A EU OPVKZ7-III2-12A EU OPVK
Z7-III2- 3A EU OPVKZ7-III2-13A EU OPVK
Z7-III2- 4A EU OPVKZ7-III2-14A EU OPVK
Z7-III2- 5A EU OPVKZ7-III2-15A EU OPVK
Z7-III2- 6A EU OPVKZ7-III2-16A EU OPVK
Z7-III2- 7A EU OPVKZ7-III2-17A EU OPVK
Z7-III2- 8A EU OPVKZ7-III2-18A EU OPVK
Z7-III2- 9A EU OPVKZ7-III2-19A EU OPVK
Z7-III2-10A EU OPVKZ7-III2-20A EU OPVK
 
Z9-III2- 1B EU OPVKZ9-III2-11B EU OPVK
Z9-III2- 2B EU OPVKZ9-III2-12B EU OPVK
Z9-III2- 3B EU OPVKZ9-III2-13B EU OPVK
Z9-III2- 4B EU OPVKZ9-III2-14B EU OPVK
Z9-III2- 5B EU OPVKZ9-III2-15B EU OPVK
Z9-III2- 6B EU OPVKZ9-III2-16B EU OPVK
Z9-III2- 7B EU OPVKZ9-III2-17B EU OPVK
Z9-III2- 8BEU OPVKZ9-III2-18B EU OPVK
Z9-III2- 9B EU OPVKZ9-III2-19B EU OPVK
Z9-III2-10B EU OPVKZ9-III2-20B EU OPVK
 
Mgr. Martin Hon – III/2
D9-III2- 1A EU OPVKD9-III2-11A EU OPVK
D9-III2- 2AEU OPVKD9-III2-12A EU OPVK
D9-III2- 3A EU OPVKD9-III2-13A EU OPVK
D9-III2- 4A EU OPVKD9-III2-14A EU OPVK
D9-III2- 5A EU OPVKD9-III2-15A EU OPVK
D9-III2- 6A EU OPVKD9-III2-16A EU OPVK
D9-III2- 7A EU OPVKD9-III2-17A EU OPVK
D9-III2- 8A EU OPVKD9-III2-18A EU OPVK
D9-III2- 9A EU OPVKD9-III2-19A EU OPVK
D9-III2- 10A EU OPVKD9-III2-20A EU OPVK